Bech-Bruun samarbejde

Nye regler og et øget fokus. Mange virksomheder og offentlige myndigheder bør undersøge, om de overholder både kommende regler og forretningsforbindelsers krav inden for hvidvask og antikorruption.

Den 26. juni 2017 træder en ny lov om hvidvask i kraft. På flere punkter er reglerne skærpede, nye pligter er kommet til, og der er risiko for store bøder til virksomheder og personer, der er omfattet af reglerne, og som ikke har de krævede politikker, procedurer og kontrolforanstaltninger på plads.

Virksomheder og offentlige myndigheder styrker i disse år deres indsats for at bekæmpe korruption og bestikkelse. En række aktuelle sager har skærpet behovet for effektive programmer, og strenge lovkrav i fx Frankrig, USA og UK har gjort området aktuelt for internationale virksomheder. Desuden er det i dag almindeligt, at store virksomheder kræver et aktivt antikorruptionsprogram hos deres vigtigste samarbejdspartnere.

Antikorruption og hvidvask - Bech-Bruun

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at overholde de krav, som stilles af myndigheder og forretningsforbindelser, kan du kontakte Lars Lindencrone Petersen, llp@bechbruun.com, eller Poul Gade, pga@bechbruun.com.

Læs desuden mere om complianceprogrammer i vores brochure Antikorruption og hvidvask.