Europa-Kommissionen har den 20. september 2011 godkendt det danske spillemarked og de dertil knyttet lavere afgifter for online kasinoer end for landbaserede kasinoer. Lovgivningen om den delvise liberalisering af det danske spillemarked træder i kraft pr. 1. januar 2012.

Folketinget vedtog i 2010 en lovpakke om delvis liberalisering af det danske spillemarked, der fastsatte, at onlinespil kan udbydes af spiludbydere, der er etableret i Danmark og har opnået Spillemyndighedens godkendelse. Loven havde til hensigt at bryde med det gældende spillemonopol, der indebar risiko for omgåelse, afgiftsprovenutab og manglende kontrol.

Den vedtagne lovpakke måtte imidlertid udskydes, indtil Europa-Kommissionen havde truffet afgørelse i en statsstøttesag, der blev indledt i december 2010 efter to klager fra den danske spilleautomatbranche og et dansk kasino.

Europa-Kommissionens undersøgelse tog udgangspunkt i den vedtagne lovgivnings differentiering af afgifter, hvorefter online udbydere af kasinospil og spilleautomater skal betale en afgift på 20 % af deres bruttospilleindtægt (indtægter fratrukket gevinster), mens landbaserede kasinoer og spillehaller skal betale en afgift på op til 75 % af deres bruttospilleindtægt.

Europa-Kommissionen konkluderede i sin afgørelse, at den danske lovgivnings indførelse af lavere afgifter for online udbydere udgjorde statsstøtte, men at lovgivningen er forenelig med EU's statsstøtteregler, da de positive virkninger af liberaliseringen mere end opvejer eventuelle konkurrenceforvridninger.

Den danske afgiftsregulering er tillige i overensstemmelse med de medlemslande, der allerede har liberaliseret deres spillemarkeder, og de medlemslande der er i gang med at liberalisere. Der er en konsensus om, at afgiften ikke må gøre spil så dyre, at liberaliseringen ikke virker efter sin hensigt.

Spillemyndigheden har på baggrund af lovens forestående ikrafttræden åbnet op for modtagelse af ansøgninger til at udbyde væddemål og onlinekasino med virkning fra 1. januar 2012. Ansøgninger modtaget senere end den 17. oktober 2011 må dog forvente et senere virkningstidspunkt end 1. januar 2012.

I første omgang udstedes en tidsbegrænset tilladelse af 1-års varighed, da Spillemyndigheden har for kort sagsbehandlingstid til at gennemføre en fuld undersøgelse. Tilladelsen ændres imidlertid senere hen – uden at tilladelsesindehaveren skal foretage sig yderligere - til en 5-årig tilladelse, hvis den fulde undersøgelse berettiger dette. Tilladelsesindehaveren vil i løbet af 1-års perioden få mulighed for at få certificeret spilsystemet fuldt ud.

Kilder:
(Lov om afgift af spil (der sammen med Lov om spil og Lov om Danske Spil A/S udgjorde delvis liberalisering af det danske spillemarked),  Pressemeddelelse fra Europa-Kommission, 20. september 2011Pressemeddelelse fra SKAT, 20. september 2011Spillemyndighedens hjemmeside om åbning af det liberaliserede marked, 20. september 2011)