Partner
København

Anders Birkelund Nielsen

Photo of Anders Birkelund Nielsen

Anders Birkelund Nielsen er specialiseret inden for udbuds- og kontraktret

Som specialist i udbuds- og kontraktret rådgiver Anders Birkelund Nielsen ordregivende myndigheder og forsyningsvirksomheder om udbudspligt, tilrettelæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt samt gennemførelse af udbudsprocessen. Han rådgiver også virksomheder, der deltager i udbud, om opfyldelse af egnethedskrav, sikring af konditionsmæssighed og optimering af tilbud i relation til de konkrete udbud og tildelingskriterier.

Herudover har Anders stor erfaring med behandling af sager ved Klagenævnet for Udbud og de almindelige domstole.

Anders er løsningsorienteret og med sin stærke faglighed, omhyggelighed og positive attitude er Anders en populær rådgiver hos både klienter og kolleger.

Kontraktret fylder endvidere en del i Anders’ arbejde, hvor han blandt andet rådgiver om fortolkning og løsning af eventuelle konflikter knyttet til eksisterende kontrakter. Endelig har han siden 2007 undervist i EU-udbudsret på Københavns Universitet.

Teamet

Udbud

 • Udbud
 • EU- og konkurrenceforhold
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Ratings

Bech-Bruun fields experts in competition, merger control, public procurement and general EU law. [The group] regularly represents large public sector and multinational clients in competition law proceedings before Danish regulatory bodies and the EU Commission. The group is also highly regarded for its handling of major procurement mandates, including contentious proceedings, tender procedures, tender drafts and tender optimisation work. (...) Anders Birkelund Nielsen [is a] practitioner to note.

Legal 500, EU & Competition

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesmedlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Danske Selskab for Byggeret

Publikationer

 • Konkurrenceretlig analyse af liberaliseringen af den europæiske elforsyningssektor, med fokus på netværksadgang, Justitia, 2003. Artikel
 • Udbudsretten, kapitel 11: Beskrivelse af evalueringsmetoden, Ex Tuto A/S, 2019. Artikel
 • Udbudsloven, kapitel 12: Pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden - hvad nu?, Ex Tuto, 2016. Artikel

Uddannelse og sprog

 • LLM
 • Advokat
 • HD 1. del
 • Cand.jur.
 • Engelsk