Partner, bestyrelsesformand
København

Anne Buhl Bjelke

Photo of Anne Buhl Bjelke

Anne Buhl Bjelke er specialist i forsikringsret og konfliktløsning

Anne Buhl Bjelke er bestyrelsesformand i Bech-Bruun og specialist i forsikringsret og konfliktløsning. Hun har gennem en årrække opdyrket corporate og regulatorisk forsikringsret som særskilt område, inden for hvilket hun i dag er en anerkendt ekspert.

Med stor viden og faglig tyngde rådgiver Anne forsikringsselskaber i både ind- og udland med fokus på de kommercielle udfordringer og muligheder for branchen. Rådgivningen omfatter regulatorisk forsikringsret, porteføljeoverdragelser og forsikringsformidling samt livs- og pensionsforsikring. Hun har ligeledes et særligt kendskab til regulering af den finansielle sektor.

Anne er en erfaren procedør, og hun har med overbevisning ført en lang række sager om forsikringsdækning samt erstatnings- og kontraktansvar, herunder professions-, bestyrelses-, og produktansvar. Anne fører sager både for de almindelige domstole og for voldgiftsretter.

Allerede i en tidlig alder var Anne en anerkendt advokat, hvilket bl.a. illustreres af en plads på listen over unge talenter i dansk erhvervsliv i Berlingske Business’ ”Talent 100”, da hun var 35. Få år senere blev hun optaget som ”Leading individual” af The Legal500 inden for forsikring. Anne er involveret i internationalt arbejde, og har været medarrangør af flere internationale konferencer og foredrag.

Anne har senest gennemført Danske Advokaters uddannelse som mediator i 2020, og er optaget som ”Leading individual” af The Legal500 inden for konfliktløsning i 2021.

Teamet

Forsikring

 • Forsikring
 • Konfliktløsning
 • Regulatoriske forhold
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesformand, Bech-Bruun
 • Chairman of the IBA’s Insurance Committee
 • Chairman of the IBA's Insurance Regulation Subcommittee (2019-2020)
 • Vice-chairman of the IBA's Insurance Regulation Subcommittee (2018-2019)
 • Medlem, Commitee Maritime Internationale (CMI)
 • Medlem, Det Danske Selskab for Forsikringsret
 • Medlem, Forsikringsforeningen
 • Medlem af Procesbevillingsnævnet 2016-2019
 • Repræsentant, Lloyd´s Denmark
 • Censor ved retssagsprøven (Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse)

Publikationer

 • Insurance Transfers in Europe – Kapitel om Danmark, Clyde & Co LLP, 2012. Artikel
 • Privilege in Insurance Disputes: "Shielding Privileged Information in the Midst of a Sword Fight", International Bar Association, 2011. Artikel
 • The Litigation Process in Denmark, Terralex (EMEA Litigation Practice Group), 2010. Artikel
 • De nye regler om loft over fradragsretten for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2009. Artikel
 • Bødenedsættelse i kartelsager, Juristen, 2002. Artikel
 • Insurance Portfolio Transfers: "Move on and Let go" – Kapitel om Danmark, International Bar Association, 2010. Artikel
 • Forældreansvarsloven – Notat om bevisbyrde, retsanvendelse og retssikkerhed i forældreansvarsloven, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Bech-Bruun's team, which is led by Anne Buhl Bjelke, demonstrates strength across corporate and regulatory issues, reinsurance mandates and insurance-related mediation and litigation. The group is frequently instructed on high-value disputes spanning professional indemnity, all-risks insurance, product liability, marine insurance, personal injury, life insurance and coverage claims. In addition, Bjelke, who regularly assists international life and non-life insurance companies, handles cross-border insurance portfolio transfers.

Anne Buhl Bjelke has been listed as a Leading individual by Legal 500.

Legal 500, Insurance

Bech-Bruun focuses on high-end commercial litigation. Especially active in the construction, insurance and financial services sectors, the group also fields experts in arbitration and alternative dispute resolution methods, including mediation and court-based mediation. Anne Buhl Bjelke primarily handles disputes in the insurance and reinsurance space.

Anne Buhl Bjelke has been listed as a Leading individual by Legal 500.

Legal 500, Dispute Resolution