Partner
København

David Moalem

Photo of David Moalem

David Moalem er specialist i kapitalmarked og finansielle virksomheder

Med en udpræget forretningsforståelse og indgående indsigt i såvel forretningsmodellerne som reguleringen af kapitalmarkederne og de finansielle virksomheder er David Moalem en af landets førende rådgivere for børsnoterede og finansielle virksomheder, markedspladser samt andre aktører på kapitalmarkederne. 

David er ekspert i kapitalmarked, finansielle virksomheder, kollektive investeringsordninger og managers, hvidvask og terrorfinansiering, betalingstjenester, compliance og FinTech.

David har desuden stor erfaring med specialproces og specialstrafferet og har repræsenteret en række børsnoterede og finansielle virksomheder i principielle sager for Finanstilsynet, Erhvervsankenævnet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt domstolene.


Teamet

Kapitalmarked

 • Kapitalmarked
 • Regulatoriske forhold
 • Compliance
 • Fonde
 • Økonomisk kriminalitet og antikorruption
 • Ny teknologi
 • Whistleblowerordninger
 • FinTech
 • ESG
00 / 00

Ratings

Legal_500_logo

Bech-Bruun handles major ECM transactions as well as complex regulatory issues. The team also has strong cross-border capabilities (...). The group has particular expertise in setting up new financial businesses and insurance brokers as well as handling the registration of branch offices for foreign stockbrokers and insurers. Other names to note are (...) ‘top lawyer’ David Moalem.

David Moalem has been listed as Hall of Fame by Legal 500.

"I work with David Moalem and seek his advice for MAR/securities law, where he, in my eye, is the best practitioner in Denmark. He provides advice that is pragmatic and helps solve your corporation’s problem and with solid arguments on why the solution should hold."

"David Moalem has been available at all times, and he has always been able to answer our questions with the highest possible know-how and expertise. David is really pleasant, and we believe he is the top lawyer within capital markets in Denmark. David’s performance is always exceptionally good."

Legal 500, Capital Markets

 
Legal_500_logo

"David Moalem is exceptional and his performance has been outstanding. David is always really sharp and highly skilled within Banking and Finance. His expertise really shines through, and he is always really pleasant."

Legal 500, Banking and finance

 
Chambers_Europe_Top_Ranked

David Moalem has notable experience in debt capital markets transactions and is particularly recognised for his knowledge of regulatory issues. "He provides sound and easy-to-understand advice within a very difficult area," says a satisfied client.

Chambers and Partners Europe, Capital Markets

Chambers_Global_2018_leading_individual

David Moalem provides regulatory advice on capital market-related matters. He assisted Lundbeck with the implementation of a new capital markets compliance set-up in light of the new EU Market Abuse Regulation. Clients say: "He gives very practical advice which we can easily implement and he provides very good service."

Chambers and Partners Global, Capital Markets

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Regeringens EU-specialudvalg for den finansielle sektor
 • Medlem, Finanstilsynets EBA-forum
 • Medlem, Finanstilsynets EU-forum
 • Medlem, Advokatrådets Lovudvalg (ekspertpanelet for selskabsret, børsret og finansiel regulering)
 • Medlem, Private Banking Udvalget i Den Danske Finansanalytikerforening
 • Medlem, GXG Markets Disciplinær Komité (EU reguleret marked og multilateral handelsfacilitet)
 • Ansvarlig for Børsmæglerforeningens Obligatoriske Certificeringsordning for børsmæglere

Publikationer

 • The Virtual Currency Regulations Review, Law Business Research Ltd, 2018. Artikel
 • Kapitalmarkedsret, Den Danske Børsmæglerforening, 2014. Bog
 • Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe, Cambridge University Press, 2010. Bog
 • The European Takeover Directive and its implementation, Oxford University Press, 2009. Bog
 • The EU Prospectus Legislation, Cambridge University Press, 2008. Bog
 • Werlauff & Moalem: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, Gjellerup, 2007. Bog
 • Directors Liability; A Worldwide Review, Kluwer Law, 2006. Bog
 • Insiderhandel - et obligationsretligt studium, Thomson, 2004. Bog
 • Daimler - Dommens betydning for dansk børsret - Et svar til ET 2014.39, Erhvervsjuridisk Tidsskrift , 2014. Artikel
 • Om prospektansvaret i dansk ret – efter Højesterets dom i bankTrelleborg-sagen (2013), Erhvervsjuridisk Tidsskrift , 2013. Artikel
 • EMIR – endnu et skridt på vejen mod EU’s Single Rulebook for Financial Markets, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2013. Artikel
 • Risikomærkningsordningen for investeringsprodukter, Finans/Invest, 2012. Artikel
 • Forslaget til det nye MiFID II direktiv, Finans/Invest, 2011. Artikel
 • Fokus på investeringsrådgivning, Finans/Invest, 2011. Artikel
 • Ny betænkning om insiderhandel, Finans/Invest, 2010. Artikel
 • Investorbeskyttelse – fokus på best execution, Revision & Regnskabsvæsen, 2010. Artikel
 • Insiderudvalgets betænkning 1521/2010, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2010. Artikel
 • Om forbuddet mod uberettiget videregivelse af intern viden, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2010. Artikel
 • Kursmanipulation – Status og perspektivering, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2009. Artikel
 • Hvornår må man videregive intern viden, Revision & Regnskabsvæsen, 2009. Artikel
 • Investorbeskyttelse – fokus på kend din kunde-reglerne, Revision & Regnskabsvæsen, 2009. Artikel
 • Børsselskabernes løbende oplysningspligt, Revision & Regnskabsvæsen, 2009. Artikel
 • The MAD Disclosure Regime – and its application on rumours, Capital Markets Law Journal, Volume 4, 2009. Artikel
 • Insider Dealing and Parity of Information - Is Georgakis Still Valid?, European Business Law Review, Volume 19, 2008. Artikel
 • Insideres og deres nærtståendes flagningspligt, Revision & Regnskabsvæsen, 2008. Artikel
 • Det danske takeoverregime, Revision & Regnskabsvæsen, 2008. Artikel
 • Insiderhandel og informationsparitet, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2007. Artikel
 • Intern viden-begrebet, Revision & Regnskabsvæsen, 2007. Artikel
 • Hvornår har jeg intern viden?, Finans/Invest, 2007. Artikel
 • Ny reform af værdipapirhandelsretten – den danske implementering af MiFID- og transparensdirektivet, Revision & Regnskabsvæsen, 2006. Artikel
 • Storaktionærers flagningspligt, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2006. Artikel
 • Nye regler om overtagelsestilbud, Revision & Regnskabsvæsen, 2006. Artikel
 • Værdipapirhandleres indberetning af mistænkelige transaktioner, Finans/Invest, 2006. Artikel
 • Om intern viden og misbrugsreservationen – efter Højesterets dom i Midtbank-sagen, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2005. Artikel
 • Nye prospektregler, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Nye oplysningskrav ved investeringsanalyser, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Nye regler for finansanalytikere, Finans/Invest, 2005. Artikel
 • Nye insiderlister for noterede selskaber og rådgivere, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Midtbank-sagen – Efter Højesterets dom, Finans/Invest, 2005. Artikel
 • Ny flagningspligt for ledende medarbejdere, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Ekstraordinært udbytte i dansk selskabsret, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2005. Artikel
 • Ny løbende oplysningspligt for noterede selskaber, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Ny reform af værdipapirhandelsloven, Finans/Invest, 2005. Artikel
 • Ny dansk ”børsreform”, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Midtbank-dommen – Før Højesterets dom, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2004. Artikel
 • Anmeldelse af Jesper Lau Hansen, Finans & Samfund, 2004. Artikel
 • Forbuddet mod insiderhandel – Om intern viden og misbrugsreservationen, Ugeskrift for Retsvæsen 2004B, 2004. Artikel
 • Midtbank-dommen, Finans/Invest, 2004. Artikel
 • Fortielser ved kontraktindgåelse – Om obligationsrettens loyale oplysningspligt, Ugeskrift for Retsvæsen 2004B, 2004. Artikel
 • Anmeldelse af Peer Schaumburg-Müller, Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 2004. Artikel
 • Det danske insiderregister – To skridt frem og ét tilbage, Juristen , 2003. Artikel
 • Reguleringen af værdipapirmarkedet – status og perspektiver, Finans/Invest, 2003. Artikel
 • Værdipapirhandlernes god skik regulering, Juridiske Emner, 2003. Artikel
 • Nye værdipapirhandelsretlige kompetenceregler, Revision & Regnskabsvæsen, 2002. Artikel
 • God skik og værdipapirhandlere, Finans/Invest, 2014. Artikel
 • Nyt dansk insiderregister, Revision & Regnskabsvæsen, 2014. Artikel
 • Nye regler for notering på Københavns Fondsbørs, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2002. Artikel
 • Retsstiftende passivitet, Juridiske Emner, 2001. Artikel
 • Civilretlige sanktioner ved insiderhandel, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 1999. Artikel
 • Insiderpersonkredsen – Sondringen mellem primære og sekundære insidere, Juristen , 1999. Artikel
 • Insider trading – ulovlig handel med værdipapirer, Justitia , 1998. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Ph.d.
 • Cand.jur.
 • Engelsk
 • Hebraisk
kontor gangbro
BB
Partner David Moalem
"Jeg interesserer mig meget for mine klienter og forsøger at lære dem at kende."
Vis mere