Partner
Aarhus

Jakob Østervang

Photo of Jakob Østervang

Jakob Østervang er specialist i M&A med særligt fokus på energirelaterede transaktioner

Efter at have færdiggjort sine studier ved Aarhus Universitet startede Jakob Østervang hos Kromann Reumert, hvor han fik solid indføring i selskabsret og M&A og deltog i en række transaktioner, herunder vindmølleprojekter. Efter fem år hos Kromann Reumert blev Jakob partner hos Abel & Skovgaard Larsen, og her spillede han en aktiv rolle i etableringen af en hastigt voksende M&A-afdeling. Jakob har været partner i Bech-Bruun siden 2009.

Jakob er højt specialiseret inden for energi og vedvarende energi, særligt med sager, der omhandler vindmøller, solcelleanlæg og biomasse.

Jakob har været involveret i mere end 100 M&A-transaktioner inden for vindenergiområdet, herunder udarbejdelsen og forhandlingen af kontrakter på adskillige projekter vedrørende både landvindmøller og havvindmøller. Udover danske projekter og transaktioner har Jakob også været involveret i projekter i Kina, USA, Norge, Sverige, Tyskland, Estland, Polen, Holland, Frankrig og Italien på mere end 1.500 MW.

Jakobs viden om, hvordan man strukturerer projekter fra købers såvel som sælgers side, er upåklagelig.

Derudover har Jakob deltaget i udarbejdelsen og forhandlingen af vindmølleserviceaftaler og BoP-aftaler, herunder deltagelse i udbud. Gennem dette arbejde har Jakob opnået omfattende viden om de kommercielle faktorer ved og mulighederne for at optimere værdi-parametrene i et havvindmølleprojekt.

Jakob har også meget stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af bygge- og anlægskontrakter.

Totalrådgiver på projekter
Jakob har stået i spidsen for et hold advokater, der har ydet juridisk bistand inden for alle områder af offshore udviklingsprojekter, herunder regulatoriske forhold, udarbejdelse og forhandling af aftaler vedrørende vindmøller, kabler, fundamenter, finansiering, mv.

Han har ligeledes været ansvarlig for et hold advokater, der foretog en kommerciel og juridisk gennemgang af både hav- og landvindmølleprojekter samt solcelleprojekter i forhold til finansiering og bekræftende due diligence.

Due diligence
Jakob har haft været ansvarlig for rapporter til og præsentationer for ledelsen i adskillige af de største institutionelle og finansielle investorer i forbindelse med deres investeringer i vind- og solprojekter.

Han har stået i spidsen for et hold advokater, der har udarbejdet en omfattende due diligence-undersøgelse i forbindelse med den største landvindmølletransaktion i Danmark, nemlig SE Blue Renewable K/S' køb af Dong Energys danske landvindmølleforretning, der omfatter 196 MW fordelt på 272 vindmøller på 80 forskellige lokationer, og som har været i drift i gennemsnitligt 16 år. Undersøgelsen omfattede forskellige forhold for alle vindmøllerne, blandt andet regulatoriske forhold, miljøforhold, kontraktforhold og fast ejendom samt ansættelsesretlige aspekter i forbindelse med ledelsen og serviceområdet.

Kontrakter
Jakob har stor erfaring i udarbejdelsen og forhandlingen af forsyningskontrakter, totalentreprisekontrakter, drifts- og vedligeholdelsesaftaler, rammeaftaler og servicekontrakter for både land- og havvindmølleprojekter.

M&A
Jakob stod i spidsen for et hold af advokater, der rådgav sælgerne i forbindelse med en meget kompleks transaktion, der involverede salget af selskabskapitalen i et dansk selskab, der ejer og driver 11 vindmølleparker i Tyskland og en i Sverige med en samlet driftskapacitet på 145,7 MW.

Teamet

Energi og Forsyning

 • Energi og Forsyning
 • M&A og Selskabsforhold
 • Infrastruktur
 • Renewable Energy
00 / 00
BB
Partner Jakob Østervang
"Jeg går efter at få tingene til at ske, selvom det kan synes umuligt, ved at være rationel og finde kompromiser."
Vis mere

Publikationer

 • Chinese Wind Power – How to Enter Europe Successfully, Bech-Bruun, 2012. Bog
 • Dommen i hus – Hvor er pengene?, JyllandsPosten, 2005. Artikel
 • Voldgift – Din egen domstol, JyllandsPosten, 2005. Artikel
 • Risikoafdækning og debitorsikring, Revisorposten, 2004. Artikel
 • Aktieaflønning – Afståelse ved ændring, Tidsskrift for Retsvæsen, 2002. Artikel
 • Insider Trading – Ulovlig handel med værdipapirer, Justitia, 1998. Artikel

Uddannelse og sprog

 • HD - regnskab
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • HA-jur.
 • Engelsk

Ratings

With extensive experience in waste-to-energy, upstream oil and gas and natural gas work, Bech-Bruun’s energy practice incorporates a ‘dedicated’ renewable energy department, ‘which includes leading experts in both contract law and M&A’, as well as financing and project development mandates. Jointly led by (...) and Jakob Østervang, the group also regularly advises a range of energy companies, investors, project developers and municipalities on regulatory issues, energy project developments and contentious matters.

"We would like to highlight our cooperation with partner Jakob Østervang and (...). Jakob has consistently had a strong presence in the industry for years and his legal experience and qualifications within the industry are second to none."

Legal 500, Energy