Senioradvokat
København

Xezal Bazancir

Photo of Xezal Bazancir

Xezal Bazancir er specialiseret inden for offentlig ret og konfliktløsning

Xezal Bazancir har gennem det meste af sin professionelle karriere beskæftiget sig med offentlig ret i bred forstand, og hun rådgiver offentlige klienter og virksomheder om offentligretlige problemstillinger.

Xezal har erfaring med procedure og retssagsførelse inden for det offentligretlige område for såvel byret, landsret og Højesteret.

Hun har arbejdet med en bred vifte af offentligretlige forhold, bl.a. offentlige myndigheders erstatningsansvar for både retlig og faktisk forvaltningsvirksomhed, aftaleindgåelse, kontraktret, prøvelse af myndighedsafgørelser, aktindsigt, grundlovsspørgsmål, hjemmelsspørgsmål samt ekspropriationssager.

Xezal har tidligere været ansat i centraladministrationen, og hun har derigennem opnået indgående kendskab til de rammer, som hendes offentlige klienter arbejder under.

Xezal har også erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser.

Derudover rådgiver Xezal i sager vedrørende infrastruktur og byudviklingsprojekter.

Xezal er tillige en del af vores team, der hjælper minkerhvervet og følgeerhvervet med erstatning og kompensation som følge af nedlukningen af minkbranchen.

Teamet

Infrastruktur

  • Infrastruktur
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
  • Konfliktløsning
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur. (Københavns Universitet)
  • Engelsk
  • Tyrkisk