Senioradvokat
København

Xezal Bazancir

Photo of Xezal Bazancir

Xezal Bazancir er specialiseret inden for offentlig ret

Xezal Bazancir har gennem det meste af sin professionelle karriere beskæftiget sig med offentlig ret i bred forstand, og hun rådgiver primært offentlige klienter om offentligretlige problemstillinger.  

Xezal har erfaring med procedure og retssagsførelse på særligt det offentligretlige område, hvilket er hendes primære beskæftigelse. Hun har arbejdet med en bred vifte af offentligretlige forhold, bl.a. offentlige myndigheders erstatningsansvar for både retlig og faktisk forvaltningsvirksomhed, socialsager, sager indenfor uddannelsesområdet, prøvelse af myndighedsafgørelser, grundlovsspørgsmål, hjemmelsspørgsmål samt ekspropriationssager.
 
Herudover har hun erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser.

Xezal har tidligere været ansat i centraladministrationen, og hun har derigennem opnået indgående kendskab til de rammer, som hendes offentlige klienter arbejder under.

Teamet

Infrastruktur

  • Infrastruktur
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
  • Konfliktløsning
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur. (Københavns Universitet)
  • Engelsk
  • Tyrkisk