Partner
København

Tina Øster Larsen

Photo of Tina Øster Larsen

Tina Øster Larsen er specialiseret inden for finansiel regulering og private equity

Gennem mange års rådgivning inden for sin specialisering har Tina Øster Larsen opnået indgående kendskab til den finansielle sektor. Tina rådgiver derfor primært en række finansielle virksomheder, som bl.a. omfatter pensionsselskaber, fondsmæglerselskaber og firmapensionskasser.

Desuden rådgiver Tina i forbindelse med etablering af og investering i private equity-strukturer, og hun har omfattende erfaring med at rådgive både danske og internationale institutionelle investorer om investeringer både i private equity-strukturer og alternative investeringer i Danmark og internationalt.

Endelig rådgiver Tina også i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af virksomhedsoverdragelser, salgs- og købsprocesser, omstruktureringer, fusioner og om generel selskabsret.

 

Teamet

M&A og Selskabsforhold

 • M&A og Selskabsforhold
 • Pension
 • Kapitalmarked
 • Regulatoriske forhold
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesmedlem, Lægernes Bank A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Lægernes Pension – pensionskassen for læger
 • Medlem, DVCA's finansiel reguleringsudvalg
 • Medlem, DVCA's juridiske udvalg

Publikationer

 • Forældelse eller ej af kommanditisters resthæftelse, Revision & Regnskabsvæsen, 2011. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk