Senioradvokat
København

Tine Pii

Photo of Tine Pii

Tine Pii er specialiseret i entrepriseret og konfliktløsning

Tine Pii er specialiseret inden for entrepriseretten og alle dens aspekter, som hun har beskæftiget sig med i en lang årrække. Tine rådgiver bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om juridiske spørgsmål - fra udbud og kontraktindgåelse til håndtering og løsning af de tvister, der typisk opstår under projekterings- og udførelsesfasen. Tine har stor erfaring med syn- og skønssager samt rets- og voldgiftssager.

Tine har tidligere arbejdet i et af Danmarks største ingeniørfirmaer, hvorfra hun har erfaring med udarbejdelse og forhandling af kontrakter samt løsning og håndtering af tvister ved inddragelse af både kommercielle og juridiske hensyn. Tine har dermed også et indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen.

I 2021 var Tine konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

 • Fast ejendom og Entreprise
 • Konfliktløsning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Det Danske Selskab for Byggeret
 • Medlem, Djøfs Jurapanel

Publikationer

 • Rom II-forordningen (U.2008B.283) udgivet sammen med professor Peter Arnt Nielsen, Karnov, 2008. Artikel
 • Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område i EU efter ikrafttrædelsen af Rådet forordning (44/2001), Justitia, 2003. 50 sider. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Møderet for Landsret
 • Mediatoruddannelsen, Byggeri
 • Uddannelse i udlandet: Universität zu Köln, Rechtswissenschaftliche Fakultät
 • Dansk
 • Engelsk
 • Tysk