Partner
Aarhus

Tina Braad

Photo of Tina Braad

Tina Braad er specialiseret inden for entrepriseret og udbudsret

Tina Braad har igennem 20 år rådgivet primært offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder men også private virksomheder i forbindelse med entrepriseret, udbud og udlicitering, herunder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af større, komplekse infrastrukturelle projekter og bygge- og anlægsopgaver.

Tina har stor erfaring med bl.a. udarbejdelse af kontrakter og tilrettelæggelse af udbudsstrategi, gennemførelse af udbud, herunder tilrettelæggelse af og deltagelse i dialoger og komplekse forhandlinger samt kvalitetssikring af udbudsmateriale. Tina har desuden betydelig erfaring med rådgivning i forbindelse med udbudsretlige, offentligretlige og entrepriseretlige tvister. Tina har således gennemført mere end 100 klagesager ved Klagenævnet for Udbud samt en række domstols- og voldgiftssager.

I perioden 2005-2014 underviste Tina i faget ”Offentlig kontraktindgåelse, EU-udbud og nationale regler” på kandidatdelen på Aarhus Universitet, ligesom Tina er foredragsholder i forbindelse med en række kurser/seminarer om udbuds- og entrepriseretlige emner, herunder for IKA, Insight Event, Nohrcon og Bygherreforeningen.

 

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

 • Fast ejendom og Entreprise
 • Udbud
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Ratings

IFLR1000 logo
On the social infrastructure side a team led by Tina Braad continues to advise DNV Gødstrup, a project seeking to unify five existing hospitals into one. 

ILFR1000, Energy & Infrastructure

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesmedlem, SAHL Arkitekter A/S
 • Medlem af Danske Advokaters udbudsgruppe
 • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

Publikationer

 • Udbudsloven, kapitel 12: Pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden - hvad nu?, Ex Tuto, 2016. Artikel

Uddannelse og sprog

 • LLM
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk