Partner
København

Simon Evers Hjelmborg

Photo of Simon Evers Hjelmborg

Simon Evers Hjelmborg er specialist i EU- og Konkurrenceret

Som tidligere leder i Bech-Bruuns afdeling for EU- og Konkurrenceret har Simon indgående erfaring med strategisk rådgivning indenfor alle aspekter af konkurrenceretten, herunder bl.a. fusionskontrol, misbrugssager, kartel- og konsortieaftaler samt myndighedshåndtering såvel ift. Europa-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Simon rådgiver særligt om komplekse EU-retlige forhold og har indgående erfaring indenfor konkurrence- statsstøtte- og udbudsretlige forhold. Han er en eftertragtet rådgiver hos både danske og internationale klienter i forbindelse med rådgivning om strategisk positionering i markedet, særligt i regulerede markeder med begrænset kommerciel handlefrihed for klienten. Simon har stor erfaring med at varetage klienternes interesser overfor såvel de nordiske som EU-myndighederne, samt førelse af proces for de danske og EU-domstolene.

 

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • Regulatoriske forhold
 • Udbud
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Dansk forening for Udbudsret
 • Medlem, Forening for Konkurrenceret

Publikationer

 • EU Udbudsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016. 650 sider. Bog
 • EU Public Procurement Law – The Public Sector Directive – The Utilities Directive, Djøf Publishing, 2012. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder – forsyningsvirksomhedsdirektivet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009. Bog
 • Hvor megen konkurrence skal der være i en konkurrencepræget dialog?, Ugeskrift for Retsvæsen, 2007. Artikel
 • Public Procurement Law – the EU directive on public contracts, DJØF Publishing, 2006. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003. Bog
 • Konkurrenceretten i Danmark og EU, Schultz Forlag, 2001. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Uddannelse i udlandet: The Wharton School
 • Harvard Business School
 • Engelsk
 • Tysk

Ratings

Bech-Bruun primarily advises its high-profile client roster on issues concerning the distribution of film and music via radio, TV, cinema and online streaming methods. It has extensive experience in commercial contracts and IP, acting for individual right holders, record companies, broadcasters and advertising agencies; the group also handles industry agreements, licensing matters, dispute resolution and transactional work. Other names to note include antitrust expert Simon Evers Hjelmborg (...).

Legal 500, Media and Entertainment

Bech-Bruun fields experts in competition, merger control, public procurement and general EU law. [The group] regularly represents large public sector and multinational clients in competition law proceedings before Danish regulatory bodies and the EU Commission. The group is also highly regarded for its handling of major procurement mandates, including contentious proceedings, tender procedures, tender drafts and tender optimisation work. (...) Simon Evers Hjelmborg [is a] practitioner to note.

Simon Evers-Hjelmborg (...) stands out as being very experienced within [his] field and always provide[s] legal advice that can be used by the business.’

Legal 500, EU & Competition