Senioradvokat
København

Rasmus Paus Torp

Photo of Rasmus Paus Torp

Rasmus Paus Torp er specialiseret inden for forsikringsret, erstatningsret og retssagsbehandling

Rasmus rådgiver og bistår både danske og udenlandske virksomheder og forsikringsselskaber i erstatnings- og forsikringssager samt generelle erhvervsretlige tvister. Med stor erfaring og en dyb faglig indsigt rådgiver han klienter i de fleste typer af sager om forsikringsdækning og erstatningsansvar, og han har et solidt kendskab til og praktisk erfaring med behandling af M&A tvister/ M&A forsikringer.

Rasmus har stor erfaring med selvstændig retssagsførelse, forligsforhandlinger og procesvurderinger og besidder desuden en helt særlig ekspertise inden for produktansvar og recall samt professionsansvar, herunder navnlig advokat- og revisoransvar. Rasmus har hovedforhandlet en række sager for såvel byretten som landsretten inden for de nævnte områder.
Herudover har Rasmus varetaget forberedelsen og behandlingen af nogle af de største og mest komplicerede sager inden for det forsikrings- og erstatningsretlige område. 

Foruden sin ansættelse hos Bech-Bruun har Rasmus i en periode været ansat som intern advokat i et stort dansk forsikringsselskab, hvor han løbende har foretaget procesvurderinger samt forberedt og hovedforhandlet en række retssager for såvel byret som landsret i sager om navnlig professionelt ansvar og produktansvar.   

 

Teamet

Forsikring

  • Forsikring
  • Konfliktløsning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Commitee Maritime Internationale (CMI)
  • Medlem, Det Danske Selskab for Forsikringsret
  • Medlem, Forsikringsforeningen

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Møderet, Landsret
  • Cand.jur.
  • Engelsk