Senioradvokat
København

Per Speyer Mellemgaard

Photo of Per Speyer Mellemgaard

Per Speyer Mellemgaard er specialiseret inden for konfliktløsning og forsikringsret

Per Speyer Mellemgaard beskæftiger sig primært med proces og forsikringsret, hvor han rådgiver store og mellemstore virksomheder i forbindelse med rets- og voldgiftssager samt erhvervstvister generelt, herunder M&A-tvister og W&I-forsikringsspørgsmål. 

Per bistår bl.a. forsikringsselskaber og virksomheder i relation til professionelt ansvar og tvister om forsikringsdækning. Derudover har Per stor erfaring med at rådgive forsikringsselskaber og -formidlere om kravene til forsikringsformidling, herunder formidlingskontrakter og samarbejdsaftaler, og om indretning af forsikringsselskaber samt anden regulatorisk forsikringsret. 

Per har desuden undervisningserfaring fra Københavns Universitet, hvor han i periode over flere år har undervist i faget Obligationsret.

 

Teamet

Konfliktløsning

  • Konfliktløsning
  • Forsikring
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Bestyrelsesmedlem, YAC (Young Arbitrators Copenhagen)
  • Udstationeret hos Nordea Liv & Pension (nu Velliv), 2015

Publikationer

  • Overvejelser vedrørende revisoransvar – status på bank-erstatningssagerne, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2019. Artikel
  • Overvejelser over uklare voldgiftsaftaler, Erhvervsjuridisk Tidsskift nr. 3. Side 201-205, 2014. 4 sider. Artikel
  • Vidneerklæringer efter sagens anlæg, Advokaten, 7. udgave, 2012, 2012. Artikel

Uddannelse og sprog

  • Cand.jur.
  • Uddannelse i udlandet: Tulane University Law School, New Orleans, USA
  • Engelsk