Managing associate
København

Pernille Skovgaard Møller

Photo of Pernille Skovgaard Møller

Pernille Skovgaard Møller er specialist i konkurrenceret

Pernille Skovgaard Møller rådgiver om alle aspekter inden for konkurrenceretten og har betydelig erfaring med gennemførelse af konkurrenceretlige compliance-programmer og leniency-processer. Pernille repræsenterer i et stort omfang klienter i sager om konkurrenceretlige forhold ved de danske konkurrencemyndigheder og domstole. I den sammenhæng varetager Pernille særligt erstatningssager, der udspringer af overtrædelse af konkurrencereglerne.

Pernille har bred erfaring med at bistå erhvervsvirksomheder ved dawn raids samt udarbejdelse og gennemgang af alle former for aftaler og kontrakter med konkurrenceretlige perspektiver.

Inden for udbudsretten har Pernille stor indsigt og forståelse for forberedelse og gennemførelse af udbudsprocesser samt den efterfølgende håndhævelse af selve udbudsreglerne – i den forbindelse rådgiver Pernille klienter om udbudsprocesser.

Pernille er desuden medlem af styregruppen i Young Competition Law Professionals, som er en underafdeling af Konkurrenceretsforeningen.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

  • EU- og konkurrenceforhold
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
  • Medlem, Konkurrenceretsforeningen

Publikationer

  • Rådgiverinhabilitet i forbindelse med offentlige udbud, Rettid, 2009. Artikel
  • Menneskerettighedskonventionens betydning for dawn raids, EU & Menneskeret, 2015. Artikel