Senioradvokat
Aarhus

Poul Gade

Photo of Poul Gade

Poul Gade er specialist i antikorruption og erhvervsstrafferet

Poul Gade har en alsidig baggrund som advokat, forsker, anklager, og leder i politi- og anklagemyndighed. Han har særligt erfaring inden for finansieringsret, erhvervsstrafferet, straffeproces, konfliktløsning og internationale retsforhold og har derudover praktisk erfaring med og undervist i at tilrettelægge store retssager.

Poul har deltaget som specialist i arbejdsgrupper under Europarådets afdeling for Retlige anliggender, herunder om bekæmpelse af organiseret kriminalitet i Europa. Han har bred erfaring med internationalt samarbejde og deltager som ekspert i Raoul Wallenberg Instituttets samarbejde om menneskerettigheder.

Poul har bl.a. undervist på Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Aarhus, på eksterne kurser og Anklagemyndighedens efteruddannelsesprogram.

Teamet

Økonomisk kriminalitet og antikorruption

 • Økonomisk kriminalitet og antikorruption
 • Compliance
 • Whistleblowerordninger
 • Arbejds- og ansættelsesret
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Næstformand, DBU’s Disciplinærudvalg
 • Bestyrelsesmedlem, Anti Doping Danmark

Publikationer

 • DLP-værktøj, Karnov, 2020. Artikel
 • Finansiel Leasing – leje og leasing af erhvervsløsøre , Jurist- og Økonomforbundet, 1997. Bog
 • Lærebog i dansk og international køberet, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 1993. Bog
 • Domstolene og Retsplejen i Danmark, Stockholms Universitet , 2015. Bog
 • Sådan arbejder domstolene, Nyt Juridisk Forlag, 1997. Bog
 • Artikler i Anklagemyndighedens Årsberetning 1997-2003, Ugeskrift for Retsvæsen og Juristen, 2003. Artikel
 • Udenlandske medarbejdere, udvikling i nyere retspraksis om straf for ulovligt arbejde., Revision & Regnskabsvæsen, 2018. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Ph.d.
 • Cand.jur.
 • Advokat
 • Engelsk
 • Tysk
 • Svensk