Bech-Bruun samarbejde
Senioradvokat
København

Peter Helbo Langsted

Photo of Peter Helbo Langsted

Peter Helbo Langsted er specialiseret inden for selskabsret og M&A

Peter Helbo Langsted er specialiseret inden for selskabsret og M&A og rådgiver om alle elementer af transaktionsprocessen og generel selskabsret, herunder selskabsretlige omstruktureringer, fusioner, spaltninger, likvidationer og øvrige selskabsretlige forhold.

Peter rådgiver desuden om kommercielle kontrakter og har tidligere undervist i erhvervsret ved Copenhagen Business School.

Teamet

M&A og Selskabsforhold

  • M&A og Selskabsforhold
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Ekstern lektor (selskabsret – kapitalselskaber), Københavns Universitet

Publikationer

  • The Civil Law Consequences of Corruption According to the Laws of the Least Corrupt Country in the World – Denmark, Springer International Publishing , 2015. Artikel
  • Selskabsret og bogføringsret, i Erhvervsstrafferet, Karnov Group , 2015. Artikel
  • Rettede emissioner til markedskurs som majoritetsmisbrug, UfR, 2013. Artikel
  • Ansvarspådragende rating, Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 2012. Artikel

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk