Partner
København

Michael Serring

Photo of Michael Serring

Michael Serring er specialist i insolvens og konfliktløsning

Michael Serring er dybt specialiseret inden for insolvensretten og har været kurator for flere tusinde konkursboer, heriblandt flere af de største herhjemme.

Michael rådgiver bl.a. pengeinstitutter angående håndtering af komplekse og nødlidende engagementer, ofte som modpart til konkursboer. Han har indgående erfaring med inddrivelse af tilgodehavender bl.a. med at finde skjulte aktiver. Som en særlig niche rådgiver han om kommanditselskaber, forholdet til kommanditisterne og kommanditselskabernes långivere.

Michael har ført utallige retssager ved domstolene og skifteretterne bl.a. en lang række retssager om insolvensretlige forhold, som har rykket grænser på området, og om ledelsesansvar, herunder i forbindelse med Mindship Fondens konkurs. Han har haft møderet for Højesteret siden 1992.

Som den højt specialiserede og særdeles erfarne rådgiver og procedør Michael er, er han anerkendt for sin evne til at skabe overblik i selv de mest komplicerede og omfattende sager samt for sin evne til at forstå både komplekse forretningsmodeller og de mere politiske aspekter i sagerne.


Teamet

Insolvens og Rekonstruktion

 • Insolvens og Rekonstruktion
 • Konfliktløsning
00 / 00
BB
Partner Michael Serring
"Jeg er meget bevidst om at skubbe processen i en hensigtsmæssig retning."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Fast medhjælper ved Sø- og Handelsrettens Skifteret
 • Medlem, Dansk Forening for Insolvensret
 • Medlem, International Bar Association (IBA)
 • Medlem, Insol

Publikationer

 • Det retfærdige honorar, Advokaten, 2004. Artikel
 • Inddrivelse af tilgodehavender hos kommanditister, Ugeskrift for Retsvæsen, 2000. Artikel
 • Directors Liabilities in Case of Insolvency , Kluwer, 1999. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

IFLR1000 logo
The firm also continues to work on a number of avoidance claims. In one such case Michael Serring's advice to Bristen Group resulted in a Danish court ruling preventing banks from considering payments from anyone other than a debtor as third party payment.

IFLR1000, Restructuring and insolvency