Bech-Bruun samarbejde
Advokat
Aarhus

Mathias Rose Svendsen

Photo of Mathias Rose Svendsen

Mathias Rose Svendsen er specialiseret inden for energi, forsyning og infrastruktur

Mathias Rose Svendsen har flere års erfaring med at rådgive danske og udenlandske aktører, herunder kapitalfonde, finansielle aktører, leverandører, producenter og distributører om transaktioner, investeringer og regulatoriske forhold på energi-, forsynings- og infrastrukturområdet.

Mathias kombinerer en stærk akademisk baggrund med branchespecifik rådgivning med særligt fokus på vedvarende energi og clean tech, og han har bistået en række aktører med investeringer, transaktioner og tvister inden for området. Mathias har særlig erfaring med rådgivning om investering i større offshore vindprojekter, ligesom han har betydelig erfaring med sol- og biogasprojekter. Mathias har desuden erfaring med olie- og gassektoren, ligesom han rådgiver offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber.

Mathias har et indgående kendskab til energiindustrien og dennes dynamikker og forener markedsindsigten med industriens juridiske forhold og sikrer derved en ligevægt i balancen mellem juraen og de kommercielle målsætninger fra klienten.

Ved siden af advokatgerningen har Mathias siden 2015 været aktiv som redaktør og medforfatter på Karnovs Lovsamling. Han har i den forbindelse udarbejdet en lang række lovkommentarer, som bl.a. omfatter elforsyningsloven, kontinentalsokkelloven og naturgasforsyningsloven. Han er desuden forfatter til en række juridiske artikler og publikationer.

Teamet

Energi og Forsyning

 • Energi og Forsyning
 • Infrastruktur
 • Miljø
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Karnov Group, redaktionelt ansvarshavende for energi- og miljøretlige danske love.

Publikationer

 • U.2018B.159, Spaltningshæftelsens betingelser og omfang., Karnov Group, 2018. Artikel
 • Conflicts of EU law and Danish national law and the right to vote in parliamentary elections., European Review of Public Law ERPL/REDP, 2018. Artikel
 • U 2016B.116, Umyndiggørelse, værgemål og Danmarks internationale forpligtelser., Karnov Group, 2016. Artikel
 • U 2015B.191, Forfatningsretlige begrænsninger i adgangen til at overlade myndighedsudøvelse til private., Kronov Group, 2015. Artikel
 • Constitutional Limitations on the Competence to Entrust the Exercise of Authority to Private Entities, European Constitutional Law Review, Cambridge University Press, 2019. Artikel
 • En undersøgelse af de nye regler om registrering af rettigheder over fondsaktiver, Karnov Group, 2019. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • LLM
 • Uddannelse i udlandet: University of California, Berkeley
 • Engelsk
 • Spansk