Senioradvokat
Aarhus

Mette Høgh

Photo of Mette Høgh

Mette Høgh er specialiseret i udbudsretlige problemstillinger

Mette Høgh rådgiver med stor erfaring om udbudsretlige problemstillinger og beskæftiger sig med alle typer af sager inden for dette område, herunder udformning af udbudsmateriale og gennemførelse af udbudsprocesser for offentlige klienter.  

Gennem de seneste syv år har Mette rådgivet en række ordregivende myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af udbud af såvel varer- og tjenesteydelser som bygge- og anlægsprojekter. Rådgivningen spænder fra strategisk rådgivning i relation til udbudsstrategien, herunder valg af udbudsform og aftale set-up, udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kontraktkoncipering, til kvalitetssikring af udbudsmateriale, der er udarbejdet af myndigheden selv. 

Mette har ligeledes stor indsigt i håndteringen af de problemstillinger, der kan opstå i forlængelse af gennemførsel af en udbudsprocessen, herunder fx behandlingen af aktindsigtsanmodninger og håndteringen af senere behov for ændringer af den udbudte aftale.

Endelig har Mette stor erfaring med håndtering af tvister i forbindelse med udbudsforretningen og har således også forberedt og ført en lang række klagesager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Teamet

Udbud

  • Udbud
  • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Engelsk