Partner
Aarhus

Michael Serup

Photo of Michael Serup

Michael Serup er specialist i generationsskifte, omstruktureringer og skatteret

Michael Serup er Danmarks førende rådgiver inden for generationsskifte af familieejede virksomheder og formuer og leder Bech-Bruuns generationsskiftegruppe samt Bech-Bruuns Family Office Desk

Desuden er Michael en anerkendt skattespecialist, ikke mindst indenfor aktionær- og virksomhedsbeskatning, og en erfaren procedør, der har ført et betydeligt antal sager ved Højesteret, landsretterne og de administrative klageinstanser, herunder Landsskatteretten. Han har skrevet flere fagbøger og et betydeligt antal faglige artikler om skatteretlige og selskabsretlige emner og udgiver i Bech-Bruun et månedligt nyhedsbrev.

Michael har i mere end 30 år arbejdet med ejerfamilier, familieejede virksomheder og generationsskifte og har integreret omsorgen for familiens forhold i en helhedsrådgivning, der også tager vare på alle tekniske og juridiske aspekter, herunder skat, værdiansættelse, selskabsforhold, ejeraftaler, ægtepagter, testamenter mv.

Michael lægger vægt på personlige og balancerede løsninger og på enkel og direkte kommunikation.

Ved siden af sit aktive forfatterskab er Michael en efterspurgt foredragsholder og underviser inden for sit område.


Teamet

Generationsskifte

 • Generationsskifte
 • Private Client
 • Skat
 • Fonde
00 / 00

Ratings

The team at Bech-Bruun (...) covers the full spectrum of contentious and non-contentious tax matters. The group has recently seen an uptick in succession planning work, an area in which Michael Serup ‘is known as one of the best in Denmark’; this includes tax valuation analyses, private succession work and estate planning issues. (...) The department also handles the tax aspects of M&A transactions and contentious proceedings including transfer pricing litigation.

"Michael Serup is known as one of the best in Denmark when it comes to handling generational change/succession planning. The cases are handled  extremely professionally and competently."

"The ability to communicate something highly complex in an understandable way and secure that the plan is executed to the satisfaction of the client is a well-known fact about Bech-Bruun/Michael Serup."

Legal 500, Tax

Publikationer

 • Nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering. Udsendes hver måned (siden 2004), Bech-Bruun, 2004. Nyhedsbrev
 • Fusionsskatteloven med kommentarer, Thomson, 2008. Bog
 • Generationsskifte, Thomson, 2004. Bog
 • Fusionsskatteloven med kommentarer, Thomson, 2003. Bog
 • Fusionsskatteloven med kommentarer, Thomson, 1998. Bog
 • Generationsskifte, GadJura, 1997. Bog
 • Styresignal om optionsbeskatning af A/B-modeller, SR-Skat, 2020. Artikel
 • Værdiansættelse af Fast Ejendom i Dødsboer, SR-Skat, 2020. Artikel
 • Optionsbeskatning af A/B-modeller?, SR-Skat, 2019. Artikel
 • Værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte - retskrav og særlige omstændigheder, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2018. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (9) - et 2017-retsforlig om retskrav og tilbagekaldelse, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2017. Artikel
 • LSR har fortsat meget forkerte præmisser, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2014. Artikel
 • Om skattekursreglerne - en rigtig afgørelse med meget forkerte præmisser, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2014. Artikel
 • Alvorlige retssikkerhedsproblemer indenfor skatteområdet, Skattepolitisk Oversigt, 2010. Artikel
 • Spaltning af investeringsselskaber, Revision & Regnskabsvæsen, 2010. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (8), Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008. Artikel
 • Succession ved fusion med andelsbeskattede selskaber, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008. Artikel
 • Udbyttebegrænsningen ved skattefri omstrukturering uden tilladelse, SR-Skat, 2008. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (5), TfS, 2006. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (7), TfS, 2006. Artikel
 • Fusionsskattedirektivet er ændret, TfS, 2005. Artikel
 • Generationsskifte af aktier til skattekursen (1), TfS, 2005. Artikel
 • Generationsskifte af aktier til skattekursen (2), TfS, 2005. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (4), TfS, 2005. Artikel
 • Spaltning af investeringsselskaber, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2005. Artikel
 • Fusionsskattedirektivet under ændring, TfS, 2004. Artikel
 • Ophørspension, TfS, 2004. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (3), TfS, 2004. Artikel
 • Aktieombytning og ejertidsvilkår, TfS, 2003. Artikel
 • Reparation af skattefri omstrukturering gennem skatteforbehold eller omgørelse, Skatterevisoren, 2003. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål, TfS, 2003. Artikel
 • Skatteundgåelse som et hovedformål (2), TfS, 2003. Artikel
 • Tilførsel af aktiver , TfS, 2002. Artikel
 • Anpartsvirksomhed ved virksomhedsomdannelse, TfS, 2001. Artikel
 • Grænseoverskridende aktieindløsning, TfS, 2001. Artikel
 • Aktieombytning og aktionæroverenskomst, TfS, 2000. Artikel
 • Generationsskifte, Revisorbladet, 2000. Artikel
 • Skatteforbehold og omgørelse, Revisorbladet, 2000. Artikel
 • Tilførsel af aktiver, TfS, 2000. Artikel
 • Aktieombytning, TfS, 1999. Artikel
 • Salg til det udstedende selskab, TfS, 1999. Artikel
 • Højesteret fastlægger bødestraf for ulovlige aktionærlån, Revisorbladet, 1997. Artikel
 • Ligningsrådets kompetence til meddelelse af tilladelse til skattefri aktieombytning m.v., TfS, 1997. Artikel
 • Grænserne for (u)lovlig anvendelse af et selskabs midler til erhvervelse af aktier i selskaber, Ugeskrift for Retsvæsen, 1996. Artikel
 • Ny lov om anpartsselskaber, Revisorbladet, 1996. Artikel
 • Partnerselskabet, Revisorbladet, 1996. Artikel
 • Udvidet adgang til tilførsel af aktiver, Skattepolitisk Oversigt, 1996. Artikel
 • (U)lovlig anvendelse af et selskabs midler, Revisorbladet, 1996. Artikel
 • Selskabsomdannelse, Revision & Regnskabsvæsen, 1994. Artikel
 • Spaltning (1), Revision & Regnskabsvæsen, 1994. Artikel
 • Spaltning (2), Revision & Regnskabsvæsen, 1994. Artikel
 • Beliggenhedsgoodwill/ikke goodwill – overdragelse af lejemål, TfS, 1993. Artikel
 • Håndværkeraktier – endnu engang, Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
 • Medarbejderaktier (1), Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
 • Medarbejderaktier (2), Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
 • Medarbejderaktier og skattereform, Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
 • Ny sambeskatningscirkulære, TfS, 1993. Artikel
 • Underskudsfremførsel og sambeskatning efter en skattefri fusion, TfS, 1993. Artikel
 • Underskudsfremførsel og sambeskatning efter skattefri fusion – endnu engang, TfS, 1993. Artikel
 • Den tidsmæssige placering af en akkord i en skatteretlig belysning, Revisorbladet, 1992. Artikel
 • Fremtidstilpasning af selskabslovgivningen, Revisorbladet, 1992. Artikel
 • Befordringsfradraget, Revisorbladet, 1991. Artikel
 • Debitornedskrivning og lighedsgrundsætningen, Revision & Regnskabsvæsen, 1991. Artikel
 • En kommentar til TS-cirkulære 1991-15 af 21/11 1991, TfS, 1991. Artikel
 • Enkelte periodiseringsproblemer i skatteretten, TfS, 1991. Artikel
 • Fradragstidspunktet for tilslutningsafgifter, SR Skat, 1991. Artikel
 • Goodwill, begreb, værdiansættelse, afgrænsning og korrektion, TfS, 1991. Artikel
 • Kommentarer til udvalgte afgørelser: Debitornedskrivning og lighedsgrundsætningen, Revision & Regnskabsvæsen, 1991. Artikel
 • Konkursskatteloven og begrænset underskudsfremførsel ved akkord, Revisorbladet, 1991. Artikel
 • Beskatning af foreninger - omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, Revisorbladet, 1990. Artikel
 • Beskatning af håndværkeraktier, Revision & regnskabsvæsen, 1990. Artikel
 • Goodwill – eller vederlag for afståelse af retten iht. lejekontrakt, Revision & Regnskabsvæsen, 1990. Artikel
 • Skattemyndighedernes korrektionsadgang, Revision & Regnskabsvæsen, 1990. Artikel
 • Alderstidshævd, Ugeskrift for Retsvæsen, 1989. Artikel
 • Befordringsfradraget, Revisorbladet, 1989. Artikel
 • Erhvervslejeforhold: Hovedtræk efter lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v., Revisorbladet, 1989. Artikel
 • Nogle betingelser for alderstidshævd, Ugeskrift for Retsvæsen, 1989. Artikel
 • Produktansvaret i Danmark (og EF), Revision & Regnskabsvæsen, 1989. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk