Senioradvokat
København

Maj-Britt Gamborg Johansen

Photo of Maj-Britt Gamborg Johansen

Maj-Britt Johansen er specialist i generationsskifte

Maj-Britt Gamborg Johansen er senioradvokat i Bech-Bruuns generationsskiftegruppe og Bech-Bruuns Family Office Desk.

Maj-Britt rådgiver og bistår familier med generationsskifte af personlige virksomheder, selskaber og familieformuer i øvrigt både i levende live og ved død. Hendes rådgivning omfatter blandt andet værdiansættelse, skat, omstruktureringer, familieretlige forhold, mv. Desuden beskæftiger Maj-Britt sig med formueplanlægning ved død, og hun har stor erfaring med udfærdigelse af ægtepagter og testamenter, ligesom hun har ekspertise inden for dødsborådgivning og -skifte.

Maj-Britt lægger stor vægt på at rådgive ud fra den enkelte persons og families ønsker og behov med henblik på at sikre den rette løsning og samtidig skabe værdi og helhed for familien. Samtidig vægter hun det personlige samarbejde med familien højt, og hendes omsorgsfulde tilgang i rådgivningen og samarbejdet gør, at hun altid er i øjenhøjde med den enkelte.

Maj-Britt holder også faglige oplæg indenfor sine kompetenceområder. 


Teamet

Private Client

  • Private Client
  • Generationsskifte
  • Skat
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Danmarks Skatteadvokater
  • Medlem, Øresunds Advokater

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Uddannelse i udlandet: National University of Singapore
  • Engelsk
  • Svensk