Senioradvokat
København

Maria Kragelund Axelsen

Photo of Maria Kragelund

Maria Kragelund

Maria Kragelund rådgiver danske og internationale virksomheder om den offentligretlige regulering af energisektoren, navnlig offshore-industrien.

Maria har særlig ekspertise i regulatoriske forhold i forbindelse med efterforskning og indvinding af olie og gas, el- og naturgasforsyningsvirksomhed, produktion af vedvarende energi samt forvaltningsretlige forhold af betydning for energivirksomheder.

Maria har blandt andet erfaring med tilladelsesprocedurer for større energiinfrastrukturprojekter som offshore rørledninger og vindmølleparker, herunder miljøgodkendelsesprocedurer. 


Teamet

Energi og Forsyning

  • Energi og Forsyning
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur. (Københavns Universitet)
  • Uddannelse i udlandet: University of Sheffield, UK
  • Engelsk