Advokat
København

Louise Spang Sørensen

Photo of Louise Spang Sørensen

Louise Spang Sørensen er specialiseret i entrepriseret

Louise Spang Sørensen beskæftiger sig med alle aspekter inden for entrepriseret, og rådgiver danske og internationale aktører på tværs af bygge- og anlægsbranchen. Louises primære fokus er tvisteløsning, hvor hun bistår byggeriets parter med konfliktløsning og løbende rådgivning i tilknytning hertil, herunder i forbindelse med sagkyndig beslutning, syn og skøn, rets- og voldgiftssager samt mægling.

Louise yder desuden løbende juridisk bistand til byggeriets parter og bistår jævnligt med kontraktudarbejdelse og forhandling ved indgåelse af kontrakter.

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

  • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem: Det Danske Selskab for Byggeret

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur
  • Uddannelse i udlandet: Fordham University, New York
  • Engelsk