Advokat
Aarhus

Lars Svenning Andersen

Photo of Lars Svenning Andersen

Lars Svenning Andersen er specialist i ansættelsesret

Lars Svenning Andersen er en af Danmarks førende advokater inden for ansættelsesret. Han beskæftiger sig også med konfliktløsning, foreningsretlige spørgsmål og brancheforhold generelt. 

Han er en øvet procedør med mere end 70 højesteretssager og sager for EU-Domstolen vedrørende arbejds- og ansættelsesretlige emner. Han har været dommer i Arbejdsretten og medvirker som voldgiftsdommer i mange sager. Han har herudover udført flere advokatundersøgelser for regeringen.

Lars modtog i 2010 sammen med en kollega H.G.Carlsen-prisen, der tildeles af foreningen af Ansættelsesadvokater som påskønnelse af en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Endelig har Lars omfattende undervisningserfaring i bl.a. ansættelsesretlige emner og procedure.

Teamet

Konfliktløsning

 • Konfliktløsning
 • Fonde
 • Arbejds- og ansættelsesret
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesformand, Red Barnet
 • Formand, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (DJØF Forlag)
 • Formand, Nyt Juridisk Forlag
 • Bestyrelsesformand, Jorton Holding A/S
 • Bestyrelsesformand, Jorton A/S
 • Medlem, Danske Ansættelsesadvokater
 • Konsulent for Lægeforeningen
 • Bestyrelsesformand, HUSTØMRERNE A/S
 • Bestyrelsesformand, A/S BOLIGBETON
 • Bestyrelsesformand, d60
 • Bestyrelsesformand, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Holding A/S
 • Bestyrelsesformand, Jurist- og Økonomiforbundets Forlagsfond
 • Bestyrelsesformand, JUR-Sats ApS
 • Bestyrelsesmedlem, Habro-56 Kommanditaktieselskab
 • Bestyrelsesmedlem, ApS Habro Komplementar-56
 • Bestyrelsesmedlem, ApS Habro Komplementar-53
 • Bestyrelsesformand, Ørelæge Valdemar Klein og Læge fru Johannes Kleins Legat

Publikationer

 • Funktionærret, Djøf Forlag, 2016. 1200 sider. Bog
 • Funktionærret, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2011. Bog
 • Udsyn og fremsyn, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009. Bog
 • Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse , Danmarks Jurist- og Økonomforbunds Forlag, 2009. Bog
 • Den danske model i et integreret Europa, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2004. Bog
 • Ugyldighed af aftaler inden for arbejdsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003. Bog
 • Formueretlige emner – Lønmodtagerforhold, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000. Bog
 • Septemberforliget 100 år, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999. Bog

Uddannelse og sprog

 • Advokatsamfundets uddannelse som certificeret mediator
 • Ph.d.
 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings