Managing associate
Aarhus

Lisbeth Povlsen

Photo of Lisbeth Povlsen

Lisbeth Povlsen er specialiseret i generationsskifte

Lisbeth Povlsen er managing associate i Bech-Bruuns generationsskiftegruppe og har ansvaret for rådgivning og skiftebistand ved dødsfald. Lisbeth beskæftiger sig med formueretlig rådgivning til ejerfamilier samt planlægning og sikring af formuestruktur ved generationsskifte i levende live og ved død. Hendes ekspertise er inden for dødsborådgivning og -skifte samt formueplanlægning ved død, særligt med udfærdigelse af ægtepagter og testamenter. Siden starten af sin karriere har Lisbeth beskæftiget sig med dødsborådgivning- og skifte, dødsboskat samt familie-/arveret, og hun har i dag mere end 15 års erfaring på området. 

Lisbeth rådgiver med fokus på den enkelte person og familie, så de sikres den rette balance, tryghed og værdi i en ellers sårbar situation, hvor det ikke kun drejer sig om jura og økonomi. Hendes rådgivning bygger på høj juridisk faglighed, og den ydes med stor empati og omsorg. Det kan mærkes, at Lisbeth brænder for det, hun laver, og måden, hvorpå den rette og relevante rådgivning kan gøre en forskel for den enkelte.

Som en del af Bech-Bruuns generationsskiftegruppe afholder Lisbeth foredrag, oplæg og uddannelsesdage inden for specialet.  


 

Teamet

Private Client

  • Private Client
  • Generationsskifte
  • Skat
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Danske Familieadvokater
  • Medlem, Danske Arveretsadvokater

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk