Complianceansvarlig
København

Lars Lindencrone Petersen

Photo of Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er specialist i compliance og insolvensret

Som tidligere landsdommer og en af de førende teoretikere på det insolvensretlige område har Lars Lindencrone Petersen etableret sig som ekspert på området.
 
Lars er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance og videnarbejde. Med sin brede baggrund og sit arbejde med indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder er han med til at sikre, at Bech-Bruuns klienter altid får en helhedsorienteret rådgivning baseret på al tilgængelig viden. 

Med sin baggrund fra domstolene arbejder han desuden med rådgivning inden for konfliktløsning og løser opgaver i forbindelse med rekonstruktioner. Lars’ tilgang til arbejdet er præget af nysgerrighed og høj arbejdsmoral.

Lars har været formand for en række lovforberedende udvalg samt næstformand i Pengeinstitutankenævnet. Han var formand for Undersøgelseskommissionen om skattefradragssagen.

Lars underviser på Københavns Universitet og på kurser arrangeret af bl.a. Advokatsamfundet, Danske Advokater og Bech-Bruuns Academy. Han fungerer desuden som censor på Aalborg Universitet og Syddansk Universitet og er forfatter til en række bøger om erhvervs- og procesretlige emner. Lars er medlem af Advokatnævnet.

 

Teamet

Økonomisk kriminalitet og antikorruption

 • Økonomisk kriminalitet og antikorruption
 • Rekonstruktion og insolvens
 • Konfliktløsning
 • Compliance
00 / 00

Ratings

Hverv og medlemskaber

 • Adjungeret professor, Aarhus Universitet
 • Formand, Kooperationens permanente Voldgiftsret
 • Nævnsmedlem, Danske Advokaters etikudvalg
 • Medlem, Advokatnævnet

Publikationer

 • Opkrævningsloven med kommentarer, Karnov Group, 2018. Bog
 • Funktionærret, Djøf Forlag, 2016. 1200 sider. Bog
 • Dansk retspleje, Karnov, 2014. 815 sider. Bog
 • Rekonstruktionsret - 4. udgave, Djøf Forlaget, 2014. 354 sider. Bog
 • Konkursloven med kommentarer, Karnov Group, 2013. Bog
 • Renteloven med kommentarer, Karnov Group, 2013. Bog
 • Insolvensprocesret, Karnov Group, 2012. Bog
 • Dansk erhvervsret – En lærebog, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012. Bog
 • Funktionærret, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2011. Bog
 • Dansk Retspleje, Karnov Group, 2011. Bog
 • Rekonstruktionsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. Bog
 • Konkursloven med kommentarer, Thomson Reuters, 2010. Bog
 • Gældssanering anno 2010, Thomson Reuters , 2010. Bog
 • Dansk erhvervsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. Bog
 • Fogedsager, Thomson Reuters, 2010. Bog
 • European Insolvency Regulations, Thomson Reuters, 2010. Bog
 • Konkursprocesret, Thomson Reuters, 2009. Bog
 • Renteloven, Forlaget Thomson, 2008. Bog
 • Virksomhedspant, Thomson, 2008. Bog
 • Dansk Retspleje, Thomson, 2007. Bog
 • Gældssanering model 2005, Thomson, 2006. Bog
 • Fogedsager, Thomson, 2005. Bog
 • Konkursloven, Thomson, 2005. Bog
 • Renteloven, Thomson, 2002. Bog

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Fransk
 • Tysk
 • Engelsk