Managing associate
København

Louise Heilberg

Photo of Louise Heilberg

Louise Heilberg er specialist i vejlovgivning og infrastruktur

Louise Heilberg rådgiver om aspekter vedrørende infrastruktur og transport med særligt speciale inden for veje og ledninger. Louise kom med over 20 års erfaring fra Transportministeriet, inden hun blev advokat, og har derfor massiv erfaring med området offentlig myndighed og især vejmyndighed.

Louise rådgiver bl.a. om ledningsforhold, servitutter, forvaltningsret, aktindsigt, planret, byggeret og byudvikling. Louise har i den forbindelse lang erfaring med at udarbejde og forhandle løsninger, der tilgodeser alle parter i processen, men håndterer naturligvis også de tvister, der udspringer af sagerne, uanset om de ender ved ekspropriations-, taksationskommissioner eller domstole.

Louises særlige speciale inden for veje og ledninger har udmøntet sig i, at hun er forfatter på både den kommenterede vejlov og den kommenterede privatvejslov, ligesom hun skriver kommentarer i Karnov for disse love samt vejrettighedsloven. Louise rådgiver derfor både i fortolkningen af ovennævnte love og hjælper offentlige myndigheder og virksomheder med anvendelsen af reglerne i praksis.

Derudover rådgiver hun i sager vedrørende øvrig infrastruktur, såsom jernbaner, letbaner, vejtransport mv. Endelig har Louise langvarig erfaring med samspillet mellem færdselslov og den øvrige lovgivning og rådgiver derfor også herom, fx i sager vedrørende forsøg med selvkørende biler.

Louise underviser ofte i både ledningsretlige, vejretlige og forvaltningsretlige emner. Hun repræsenter både private virksomheder og myndigheder.

Teamet

Energi og Forsyning

  • Energi og Forsyning
  • Fast ejendom og Entreprise
  • Miljø
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Uddannelse i udlandet: University of Edinburgh, England
  • Engelsk