Senioradvokat
Aarhus

Kristian Raun Larsen

Photo of Kristian Raun Larsen

Kristian Raun Larsen er specialiseret inden for energi og biogas

Kristian Raun Larsen har i mere end 10 år arbejdet målrettet med kommunale og regulatoriske forhold inden for forsyningssektoren, herunder rådgivning om kommuners deltagelse i erhvervsvirksomhed, offentligretlige regulering, vedtægts- og selskabsforhold samt kontraktindgåelse. 

Han rådgiver kommunalt og privatejede biogasproduktionsanlæg om de juridiske aspekter ved etablering og drift af anlæggene, herunder alt fra køb og modtagelse af biomasse til salg af biogas til varmeproduktion og opgradering til naturgasdistributionsnettet samt tilskuds- og certifikatordninger. Derudover rådgiver Kristian om køb og salg af energivirksomheder og vindmøller og projektgodkendelser i forbindelse med varmeplanlægning.

Kristian har stor erfaring med organisering og omstrukturering af energi- og forsyningsvirksomheder. Han har deltaget i flere projekter i forbindelse med selskabsgørelsen af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger samt etablering af egentlige kommunale multiforsyningskoncerner. Kristian repræsenterer alle typer klienter inden for varmeforsyning fx varmeproducenter, varmedistributions- og transmissionsselskaber og andre forsyningsvirksomheder, både private og kommunale.

Endelig holder Kristian oplæg og kurser eksternt og i Bech-Bruun Academy om emner inden for den kommunale og private energi- og forsyningssektor.

Teamet

Energi og Forsyning

 • Energi og Forsyning
 • Miljø
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Den Danske Energiretsforening

Publikationer

 • Klumme: Afgørelse om betaling forkloakering rummer stadig usikkerheder, Ejendomswatch, 2021. Artikel
 • Klumme: Byudvikling og boligområder spirer frem. Men hvem skal betale for kloakkerne?, Børsen, 2021. Artikel
 • Klumme: Højesteret giver klarhed for udviklere om udgiften til at anlægge kloakker, Ejendomswatch, 2021. Artikel
 • Selskabsgørelse af kommunale affaldsforbrændingsanlæg, Teknik & Miljø, 2011. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • PRINCE2® Foundation & Practitioner Certificering
 • Cand.jur.
 • Engelsk