Partner
København

Jacob Schall Holberg

Photo of Jacob Schall Holberg

Jacob Schall Holberg er specialiseret inden for offentligretlige forhold, miljø og konfliktløsning

Jacob Schall Holberg har i mere end 15 år beskæftiget sig med offentligretlige forhold, og han har omfattende erfaring med procedure og retssagsførelse, hvilket er hans primære beskæftigelse. Til daglig er Jacob ansvarlig for Bech-Bruuns offentligretlige konfliktløsning og det miljø- og planretlige område for både den offentlige og den private sektor.

Jacob har inden for navnlig de offentligretlige områder, herunder miljø- og planområdet, ført mange retssager for by- lands- og Højesteret, ligesom han har arbejdet med en bred vifte af regulatoriske forhold, herunder både retssager og rådgivning om alt fra social-, patient- og arbejdsskadesager over sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar for både retlig og faktisk forvaltningsvirksomhed til ekspropriationsager samt sager om databeskyttelse, vejret, ledninger og sager på forsyningsområdet og meget andet. På den baggrund har Jacob opbygget betydelig erfaring med at rådgive offentlige klienter i et spænd fra stat over regioner og kommuner til offentlige virksomheder, og det har givet ham et solidt grundlag til at håndtere komplekse forhandlinger.

Endelig har Jacob møderet for Højesteret, er bestallingshavende advokat i New York og har været konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Foruden sin omfattende faglige erfaring har Jacob også en stor undervisningserfaring, og han har været henholdsvis manuduktør og ekstern lektor i EU-ret ved Københavns Universitet, samt undervist i bl.a. forvaltningsret og offentlige myndigheders erstatningsansvar. Jacob har en mastergrad (LL.M) fra Columbia University i New York, USA.

Teamet

Konfliktløsning

 • Konfliktløsning
 • Infrastruktur
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Miljø
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (oktober - december 2015)
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, American Bar Association
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Dansk Industris Miljøchefforum
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Foreningen Danske Procedureadvokater
 • Medlem, New York Bar Association

Publikationer

 • Proceduren, Djøf Forlag, 2019. Bog
 • Restrictions on export of used EEE: A study on the legal possibilities to restrict exports of used electric and electronic equipment, Nordisk Ministerråd, 2016. 69 sider. Rapport
 • The Treaty of Lisbon - Towards an ever closer Union with a formal withdrawal procedure, The Columbia Journal of European Law, 2010. Artikel
 • Ansvar for fysisk skadevoldende tjenesteydelser, Justitia, nr. 5 2004, 2004. Artikel
 • Klumme: Afgørelse om betaling forkloakering rummer stadig usikkerheder, Ejendomswatch, 2021. Artikel
 • Klumme: Byudvikling og boligområder spirer frem. Men hvem skal betale for kloakkerne?, Børsen, 2021. Artikel
 • Klumme: Højesteret giver klarhed for udviklere om udgiften til at anlægge kloakker, Ejendomswatch, 2021. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokatbestalling, New York
 • LLM
 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Singled out for its ‘hands-on knowledge of the relevant legal issues concerning environmental regulations’, Bech-Bruun is best known for handling environmental mandates involving major infrastructure projects in the energy and transport sectors. Jacob Schall Holberg jointly leads the group, which has an extensive track record in environmental regulatory conduct cases, acting for private companies and public authorities.

Legal 500, Environment