Partner
København

Jakob Krogsøe

Photo of Jakob Krogsøe

Jakob Krogsøe er specialist i skatte- og afgiftsproces

Jakob Krogsøe er specialist i skatte- og afgiftsproces og hører til blandt de førende advokater, når det gælder førelse af sager om skatter og afgifter, herunder moms og punktafgifter. 

Jakob har gennem sin mangeårige karriere ført et betydeligt antal sager ved domstolene, herunder Landsskatteretten og de øvrige administrative skattemyndigheder. En lang række af disse sager har været principielle.

De seneste år har Jakob navnlig været beskæftiget med sager om moms og lønsumsafgift for den finansielle sektor. 

Som en del af specialet bistår Jakob også med strategisk rådgivning om forebyggelse af tvister, de indledende drøftelser med skattemyndighederne, compliance m.v.

Herudover beskæftiger Jakob sig med rådgivning om og førelse af straffesager, der angår overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, når skattemyndighederne i tilknytning til en skatte- eller afgiftssag indleder en strafferetlig vurdering af sagen.

 

 

Teamet

Skat

 • Skat
 • Konfliktløsning
 • Compliance
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Foreningen Højesteretsskranken
 • Medlem, Dansk Skattevidenskabelig Forening
 • Medlem, International Fiscal Association, IFA
 • Medlem, Danmarks Skatteadvokater

Publikationer

 • Erhvervsstrafferetten, Karnov Group, 2015. 773 sider. Bog
 • Proceduren, Djøf Forlag, 2019. Bog
 • Momslovens 50 år, Saxo, 2017. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

"Jakob Krogsøe is very pleasant and skilled regarding the Danish Lønsumsafgift, which is a Danish tax related to the company’s payroll expenses."

Legal 500, Tax

Top Ranked - Chambers Europe

Key contacts include Per Hemmer, Haakun Djurhuus, Hanne Moelbeck, Johan Weihe and Peter Oestergaard Nielsen, who each head different aspects of the department's work.

Chambers and Partners Europe, Public Law