Partner
København

Johan Weihe

Photo of Johan Weihe

Johan Weihe er ekspert i offentlig virksomhed og regulatoriske forhold

Johan Weihe er en af landets førende eksperter inden for offentlig-, energi- og fondsretlige forhold, og han er derfor en efterspurgt rådgiver hos offentlige myndigheder og selskaber, særligt på energi- og forsyningsområdet. Johan rådgiver erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde og selvejende institutioner og foreninger om forvaltningsretlige og fondsretlige forhold, herunder om stiftelse, vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner. Hertil har Johan bistået en række større transaktioner og fusioner af erhvervsdrivende fonde.

Johan er af erhvervsministeren udpeget som fondssagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet. Derudover har Johan i flere år ledet JUC’s fondskonference og netværk for erhvervsdrivende fonde, og han har indgående kendskab til udviklingen i fondenes forhold. Kombinationen af hans juridiske indsigt samt sektorindsigt gør, at han hos klienter ofte bliver brugt som en strategisk sparringspartner.

Endelig holder Johan jævnligt foredrag om kommunalret, fondsret og energiret for blandt andet kommuner, klienter og i Bech-Bruun Academy.

Teamet

Fonde

 • Fonde
 • Energi og Forsyning
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Regulatoriske forhold
00 / 00
BB
Partner Johan Weihe
"Jeg lægger meget vægt på at være fleksibel. Det gælder ikke mindst i forhold til tiden, men også i forhold til, at klienter, sager og problemstillinger er forskellige og kræver fleksible løsninger."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Formand og bestyrelsesmedlem, Diverse fonde
 • Fondssagkyndigt medlem, Erhvervsankenævnet
 • Medlem, Karnovs Advisory Board
 • Medlem, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
 • Medlem, Den Danske Energiretsforening

Publikationer

 • Denmark, Faroe Islands and Greenland, Getting the Deal Through: Climate Regulation, Gas Regulation, Oil Regulation 2007-2017, Law Business Research Ltd., 2007. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Færøsk
 • Engelsk

Ratings

Top Ranked - Chambers Europe

Key contacts include Per Hemmer, Haakun Djurhuus, Hanne Moelbeck, Johan Weihe and Peter Oestergaard Nielsen, who each head different aspects of the department's work.

Chambers and Partners Europe, Public Law