Partner, cheføkonom
København

Jørgen Dreyer Hemmsen

Photo of Jørgen Dreyer Hemmsen

Jørgen Dreyer Hemmsen er specialist i økonomisk rådgivning

Som leder af afdelingen Økonomisk Analyse er kernen i Jørgen Dreyer Hemmsens rådgivning, at Bech-Bruun skal kunne levere en integreret juridisk og økonomisk rådgivning i sager, hvor jura og økonomi hænger naturligt sammen. På den baggrund har Jørgen siden 2004 opbygget en stor praktisk viden om de økonomiske aspekter, der er knyttet til konkurrencesager, skatte- og transfer pricing-sager, erstatningssager og transaktioner samt haft fokus på, hvordan jura og økonomi spiller sammen i en kommerciel kontekst.

Herudover har Jørgen også erfaring inden for ekspropriation, hvor Jørgens involvering omfatter selve erstatningsopgørelserne og fremlæggelse heraf for ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Jørgens kombination af erfaringer inden for ekspropriation, erstatningsopgørelser, værdiansættelse af virksomheder og aktiver betyder, at Jørgen blandt andet har de rette kompetencer og erfaring til at kunne hjælpe virksomheder og erhvervsdrivende, som har lidt et tab på grund af ekspropriation af minksektoren i Danmark. I relation til ekspropriation af minksektoren har Jørgen afholdt webinar om emnet samt været inviteret til at tale for både minkavlere og følgeerhvervet.

Jørgens involvering i sagerne indebærer både compliance-opgaver og rådgivning af klienter samt forberedelse af retssager, voldgiftssager og sager for myndigheder i Danmark og EU, hvor økonomiske argumenter og analyser bliver benyttet.

Som rådgiver er Jørgen direkte i sin stil og er altid tilgængelig for klienten, så han hurtigt kan agere, selv når det gælder kompleks og omfattende rådgivning, og han gør en dyd ud af at få løsningerne til at give kommerciel mening, så de fungerer i praksis.

Jørgen har desuden i en årrække været tilknyttet Økonomisk Institut på Copenhagen Business School som ekstern lektor, og han har været erhvervs PhD-vejleder.

Teamet

Økonomiske analyser

 • Økonomiske analyser
 • Skat
 • EU- og konkurrenceforhold
 • Insolvens og Rekonstruktion
 • M&A og Selskabsforhold
00 / 00
BB
Partner Jørgen Dreyer Hemmsen
"Jeg gør en dyd ud af at få rådgivningen til at give kommerciel mening, så den fungerer i praksis."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Dansk Forening for Konkurrenceret, Finansforeningen

Publikationer

 • Advokaters beslutning om at anvende økonomiske argumenter i konkurrencesager, Samfundsøkonomen, DJØF, 2010. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Cand.merc.jur
 • CFA, Level 1
 • Uddannelse i udlandet: Europa-Kommissionens Merger Task Force
 • Engelsk
 • Svensk
 • Tysk
 • Norsk