Advokat
København

Jesper Strøh

Photo of Jesper Strøh

Jesper Strøh er specialiseret i udbudsret

Jesper Strøh rådgiver om udbudsretlige forhold til offentlige ordregivere, herunder om afklaring af omfanget af udbudspligt, overvejelser i forhold til udbudsform og -strategi, udarbejdelse af konkrete udbudsdokumenter og om øvrige spørgsmål relateret til gennemførelse af udbud. Rådgivningen kan omfatte udarbejdelse af kontrakter samt vurderinger af, om - og i givet fald hvordan - ændringer af eksisterende aftaleforhold kan ske uden at udløse udbudspligt.

Herudover rådgiver Jesper virksomheder, der deltager i offentlige udbud, herunder om opfyldelse af krav til egnethed og dokumentation heraf, identifikation og håndtering af særlige opmærksomhedspunkter i udbudsmaterialet, fastlæggelse af strategi for tilbudsgivning i lyset af tildelingskriterierne samt kvalitetssikring og optimering af ansøgninger og tilbud i øvrigt.

Jespers erfaringer omfatter desuden udarbejdelse og besvarelse af indsigelser samt varetagelse af egentlige klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Jesper har en helhedsorienteret tilgang til opgaverne, og han inkluderer de forretningsmæssige såvel som strategiske og eventuelle politiske risici og potentialer i sin  rådgivning. Jesper har solid erfaring med offentligretlige forhold gennem sin tidligere, mangeårige ansættelse som henholdsvis juridisk generalist og chefkonsulent inden for udbud og indkøb i Frederiksberg Kommune.

Teamet

Udbud

  • Udbud
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur
  • Dansk
  • Engelsk