Partner
København

Jens Hjortskov

Photo of Jens Hjortskov

Jens Hjortskov er specialist i fast ejendom og entreprise

Jens Hjortskov er en yderst kompetent og vellidt rådgiver inden for samtlige aspekter af fast ejendom, projektudvikling og entreprise. Han har særlig erfaring med at rådgive i krydsfeltet mellem entreprise og udbud og har bistået med at tilrettelægge og gennemføre udbud af en række store bygge- og anlægsprojekter. Et væsentligt element i rådgivningen er udbudsstrategien, der skal sikre, at udbudsprocessen bliver skræddersyet til markedet og kundens behov.

Jens har desuden stor erfaring med at udarbejde og forhandle entreprisekontrakter med fokus på at tilgodese kundens specifikke interesser uden at gå på kompromis med, at en velafbalanceret kontrakt i sidste ende giver det bedste resultat for alle parter i byggeriet.

Jens rådgiver desuden flere almene boligorganisationer.

Baseret på sin mangeårige erfaring på området har Jens en evne til hurtigt at sætte sig ind i kompleksiteten og de tekniske forhold i de sager, han arbejder med.

Jens har betydelig erfaring med at føre voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg.

Jens har gennem mange år arbejdet med projektudvikling og køb og salg af fast ejendom.

Ved siden af advokatgerningen har Jens i en lang årrække været ekstern lektor i ejendomsret og formueret på Københavns Universitet. I dag er han tovholder og underviser på JUC’s Netværk i Entreprise og Byggeri, ligesom han ofte underviser klienter og samarbejdspartnere i aktuelle emner, primært inden for entrepriseretten.

Jens har i 2018 gennemført Danske Advokaters mediatoruddannelse med fokus på bygge-og anlægsbranchens konflikter.


Teamet

Fast ejendom og Entreprise

 • Fast ejendom og Entreprise
 • Udbud
00 / 00

Ratings

The real estate and construction team at Bech-Bruun is praised as ‘top quality’ by clients. It has a strong track record working with major international investors and funds, with particular experience in assisting Danish pension funds, advising on commercial and residential developments. The group also has strong hotel sector expertise (…). On the construction side, practice co-heads Jens Hjortskov and (…) handle public and public-private partnership construction projects, including high-profile infrastructure projects (…).

Legal 500, Real Estate and Construction

 

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesmedlem, Quasi Capital Management A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Aktieselskabet Casino Ejendomsselskab
 • Bestyrelsesmedlem, Non Nobis Fonden
 • Bestyrelsesmedlem, Paul Dions Familiefond
 • Bestyrelsesmedlem, Else Mynster Michelsen, f. Fishers Mindelegat
 • Bestyrelsesmedlem, Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
 • Bestyrelsesmedlem, Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst)
 • Bestyrelsesmedlem, Haandværkerforeningens Plejehjem
 • Bestyrelsesmedlem, H. C. Hegaard og Hustrus Fond
 • Formand, DBU Fodboldens Disciplinærinstans
 • Medlem, Københavns Advokatforening
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Det Danske Selskab for Byggeret

Publikationer

 • Voldgiftspraksis om dagbøder for overskridelse af mellemfrister, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2011. Artikel
 • Remedies and Public Procurement Laws in Europe, Baker & McKenzie, 2009. Bog
 • Telecommunications Laws in Europe, Butterworths, 1998. Bog

Uddannelse og sprog

 • Bech-Bruun Leadership Programme: INSEAD, Frankrig
 • Møderet, Højesteret
 • LLM
 • Uddannelse i udlandet: Scandinavian Institute of Maritime Law, Oslo
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk
kontor borde lamper
BB
Partner Jens Hjortskov
"Jeg lægger stor vægt på at være 'klientens mand'."
Vis mere