Senioradvokat
Aarhus

Hanne Padkjær Sørensen

Photo of Hanne Padkjær Sørensen

Hanne Padkjær Sørensen er specialiseret inden for Real Estate

Hanne Padkjær Sørensen er specialiseret inden for fast ejendom, udbuds- og kontraktret og entreprise. Hun rådgiver primært offentlige myndigheder om tilrettelæggelse og gennemførelse af indkøb efter udbudsloven, hvor hun blandt andet sammen med Torben Brøgger er juridisk rådgiver på en række gennemførte og igangværende OPP/OPS-projekter.

Gennem rådgivning af bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører har Hanne oparbejdet bred erfaring inden for en række offentligretlige sagsområder, ligesom Hanne har opnået en betydelig viden i forbindelse med rådgivning og gennemførelse af udbudsprocesser i komplekse og store projekter. Hun rådgiver om alt fra udarbejdelse af udbudsmateriale, koncipering og fortolkning af komplicerede og omfattende kontrakter, herunder blandt andet OPP/OPS-kontrakter, entreprise- og partneringkontrakter mv.

Endelig har Hanne stor proceserfaring og repræsenterer inden for hendes arbejdsområdet offentlig myndigheder – både ved de ordinære domstole og ved Klagenævnet for Udbud.

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

  • Fast ejendom og Entreprise
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
  • Udbud
  • Infrastruktur
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Møderet, Landsret
  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk