Senioradvokat
Aarhus

Hanne Padkjær Sørensen

Photo of Hanne Padkjær Sørensen

Hanne Padkjær Sørensen er specialiseret inden for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Hanne Padkjær Sørensen rådgiver om komplekse udbudsprocesser – særligt vedrørende udbud af større bygge- og anlægsprojekter, infrastruktur og forsyning. Hanne har opnået stor erfaring med gennemførelse af udbudsforretninger ved anvendelse af fleksible udbudsformer – og har tillige stor erfaring med kontrakter om langvarige samarbejde, f.eks. offentlige-private partnerskaber (OPP/OPS).

Hanne rådgiver blandt andet om valg af udbudsstrategi og udbudsform, udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder koncipering af OPP/OPS-kontrakter og entreprisekontrakter, kvalitetssikring af udbudsmateriale, rådgivning af bedømmelsesudvalg, vurdering af konditionsmæssighed, tilrettelæggelse og deltagelse i markedsdialog, konkurrencepræget dialog og forhandlinger, rådgivning om udarbejdelse af evalueringsrapporter, kontraktforhandlinger, udarbejdelse af juridiske vurderinger (responsa/notater) samt rådgivning i forbindelse med udbuds- og entrepriseretlige tvister mv. Den udbudsretlige rådgivning omfatter tillige rådgivning i forbindelse med håndtering af aktindsigt og ordregivers behov for at foretage ændringer af eksisterende kontrakter, herunder behov for at foretage supplerende indkøb.

Endelig rådgiver Hanne offentlige myndigheder i forbindelse med gennemførelse af byudviklingsprojekter og udbud (salg) af fast ejendom.

Hanne har endvidere stor proceserfaring og repræsenterer offentlige myndigheder – både ved de ordinære domstole og ved Klagenævnet for Udbud.

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

  • Fast ejendom og Entreprise
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
  • Udbud
  • Infrastruktur
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

Uddannelse og sprog

  • Møderet, Landsret
  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk