Partner
København

Hanne Mølbeck

Photo of Hanne Mølbeck

Hanne Mølbeck er specialist i offentlige- og miljøretlige forhold

Hanne Mølbeck har de sidste 20 år arbejdet med offentlig- og miljøretlige forhold, herunder især infrastruktur og ekspropriation.

Som en af landets førende specialister inden for ekspropriation er Hanne kendt for sin klare tale og rådgivning, sine konstruktive samarbejdsevner i forbindelse med sagerne og sin dybe forståelse og interesse for udviklingen af samfundets infrastruktur.

Hanne bistår blandt andet Metroselskabet i forbindelse med driften af Metroen og anlægget af Cityringen. Derudover har hun langvarig erfaring med andre typer af infrastruktur (letbaner, veje, ledninger, havne m.v.), og hun rådgiver ofte regioner og kommuner om arealer og rettigheder i bred forstand. Det betyder, at hun bl.a. arbejder med lokalplaner, byudviklingsprojekter, matrikulære forhold samt sikring og flytning af ledninger.

Som følge af Hannes omfattende viden om ekspropriationsområdet, hvor hun har mere end 20 års erfaring, er hun også i vid udstrækning beskæftiget med minkbranchens forhold i forbindelse med beslutningen om nedlukning, og hun bistår en række minkavlere og følgeerhvervsvirksomheder med erstatningsfastsættelsen.

Hanne repræsenterer både den offentlige sektor, navnlig offentlige anlægsmyndigheder og infrastrukturejere, og private virksomheder indenfor specialet.

Hanne underviser ofte anklagemyndigheden, kommuner, rådgivere m.fl. og holder oplæg om emner indenfor offentlig- og miljøretlige forhold samt deltager i relevante netværk.

 

Teamet

Infrastruktur

 • Infrastruktur
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Miljø
00 / 00

Ratings

Legal_500_logo

Bech-Bruun‘s environment, nature and planning practice primarily dispenses advice on the environmental law aspects of infrastructure projects. The team exhibits strength in handling public law disputes and public law related environmental regulation, handling cases before the Environmental and Food Board of Appeal. Infrastructure specialist Hanne Mølbeck regularly represents public construction authorities and infrastructure owners.

Legal 500, Environment, 2023

Chambers_Europe_Top_Ranked

Key contacts include Per Hemmer, Hanne Mølbeck, and Johan Weihe who each head different aspects of the department's work.

Chambers and Partners Europe, Public Law

Hverv og medlemskaber

 • Næstformand, Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret

Publikationer

 • Ekspropriation i praksis (2. udg.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2019. Bog
 • Udbygningsaftaler – et nyt redskab i planlægningen, Miljø & Teknik, 2007. Artikel
 • Nye muligheder for flydende byudvikling, Stads & Havneingeniøren, 2006. Artikel
 • Planloven og vand, Ugeskrift for Retsvæsen, 2004. Artikel
 • Husbåde – juridiske aspekter, www.husbaadsviden.dk, 2004. Artikel
 • Kan kommuner ekspropriere til golfbaner?, Stads- og Havneingeniøren, 2004. Artikel
 • Husbåde – gammelt fænomen eller nyt juridisk begreb, Stads- og Havneingeniøren, 2004. Artikel
 • Ekspropriations- og naboretlige problemstillinger forbundet med Metroens etablering, Landinspektøren, 2003. Artikel
 • Husbåde – en udfordring, DE Ejendomsmægleren, 2003. Artikel
 • Husbåd – hus eller båd?, Ugeskrift for retsvæsen, 2001. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk
kontor kvinde avis
BB
Partner Hanne Mølbeck
"Jeg mener, det er vigtigt at kunne give klare svar, som folk kan bruge til noget."
Vis mere