Senior regulatory affairs manager
København

Gundula Maria Kjær

Photo of Gundula Maria Kjær

Gundula Maria Kjær er specialiseret inden for fødevarelovgivningen

Gundula Maria Kjær er højt specialiseret inden for fødevarelovgivningen. Hun rådgiver virksomheder bredt om regulatoriske forhold inden for fødevareområdet blandt andet om produktklassifikation, mærkning og anprisninger, markedsføring af berigede fødevarer, kosttilskud og fødevarer til specifikke grupper.

Gundula yder også rådgivning til fødevarevirksomheder konkret i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontroltilsyn i sager om kontrolsanktioner og tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af fødevarer.

Samtidig rådgiver Gundula om andre regulatoriske emner indenfor Life Science-området fx kosmetik.

Gundula er dansk korrespondent for European Food and Feed Law Review (EFFL Lexxion).

Teamet

Life-Science

  • Life-Science
  • Markedsføring og reklame
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • National Ekspert, EU-Kommissionen

Uddannelse og sprog

  • Cand.merc.jur
  • Engelsk
  • Tysk