Bech-Bruun samarbejde
Specialistadvokat
København

Frederik Foged

Photo of Frederik Foged

Frederik Foged er specialist i lejeret

Frederik Foged er specialist inden for lejeretten, hovedsageligt erhvervslejeret.

Han rådgiver både private og offentlige virksomheder inden for alle aspekter af erhvervs- og boliglejeret, herunder i relation til udarbejdelse af kontrakter samt retssagsbehandling.

Frederik fører en lang række retssager for både udlejere og lejere af erhvervs- og boliglejemål om blandt andet alle typer af lejeforhøjelser og lejenedsættelser, opsigelser og ophævelser, fremleje og afståelse samt mangler i lejemål.

I øvrigt underviser Frederik i erhvervslejeret på JUC.

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

  • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Lægdommer ved boligretten i København og Glostrup
  • Medlem, Netværk bestående af advokater med speciale i lejeret

Uddannelse og sprog

  • Møderet, Landsret
  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk