Senioradvokat
Aarhus

Finn Erland Andersen

Photo of Finn Erland Andersen

Finn Erland Andersen er specialist i offshore vindenergi

Finn Erland Andersen har gennem sit mangeårige virke i offshore vind branchen siden 2007 specialiseret sig inden for udarbejdelse og forhandling af komplekse kontrakter i relation til offshore og onshore vindprojekter både i Danmark, men i særdeleshed også i udlandet. Finn har gennem sin tidligere ansættelse ved Vestas brugt mere end 10 år på at forhandle vindmølle leverings- og service aftaler, samt en række underliggende aftaler dertil. Samlet set har Finn forhandlet mere end 2000 MW leveringsaftaler og 1300 MW serviceaftaler indenfor offshore vind baseret på forskellige kontraktsskabeloner, herunder særligt FIDIC.

Derudover har Finn gennem 3 år været projektleder og dermed haft det ledende ansvar for opførelsen af tre offshore vindprojekter i Holland på vegne af Vestas. Dette forhold har givet Finn en, for en advokat, unik viden omkring de faktiske og praktiske forhold, som en kontrakt på området bør regulere. En viden som nu tages med i forhandlingslokalet, når aftalerne skal forhandles og lukkes.

Udover sin skarpe forståelse for vindmølleprojekternes praktiske forløb og tekniske forhold har Finn en god evne til at kombinere sine juridiske kompetencer med en god og dyb kommerciel forståelse. En forståelse som er opnået ved fuld deltagelse i alle dele af forhandlingerne ved offshore vind projekter i Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Storbritannien, USA og Portugal. På de projekter som Finn rådgiver omkring, søger han at agere både som kommerciel sparringspartner og som advokat.

Teamet

Energi og Forsyning

  • Energi og Forsyning
  • Infrastruktur
  • Renewable Energy
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Advokatuddannelse
  • Cand.jur.
  • PRINCE2 Foundation
  • PRINCE2 Practionner
  • Dansk
  • Engelsk