Advokat
Aarhus

Esben Korsgaard Poulsen

Photo of Esben Korsgaard Poulsen

Esben Korsgaard Poulsen er specialiseret inden for entrepriseret

Esben Korsgaard Poulsen rådgiver offentlige og private klienter om alle former for entrepriseretlige problemstillinger og særligt tekniske rådgiveres erstatningsansvar. Esben rådgiver blandt andet i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af entreprisekontrakter samt håndtering af entrepriseretlige tvister.

Esben har herved opnået bred erfaring med rets- og voldgiftssager samt deltagelse i juridiske forhandlinger.

Esben har siden 2017 været ansat som undervisningsassistent i entrepriseret ved Aalborg Universitet.

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

  • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Publikationer

  • Panthavers tiltrædelse af virksomhedspant, DJØF Forlaget, Justitia, 2017. Artikel
  • Retsvirkninger ved politiets ulovlige agentvirksomhed og dennes tilvejebragte beviser , DJØF Forlaget, Justitia, 2015. 25 sider. Artikel

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Møderet, Landsret
  • Cand.jur.
  • Engelsk
  • Tysk
  • Russisk