Partner
København

David Moalem

Photo of David Moalem

David Moalem er specialist i kapitalmarked og finansielle virksomheder

Med en udpræget forretningsforståelse og indgående indsigt i såvel forretningsmodellerne som reguleringen af kapitalmarkederne og de finansielle virksomheder er David Moalem en af landets førende rådgivere for børsnoterede og finansielle virksomheder, markedspladser samt andre aktører på kapitalmarkederne. 

David er ekspert i kapitalmarked, finansielle virksomheder, kollektive investeringsordninger og managers, hvidvask og terrorfinansiering, betalingstjenester, compliance og FinTech.

David har desuden stor erfaring med specialproces og specialstrafferet og har repræsenteret en række børsnoterede og finansielle virksomheder i principielle sager for Finanstilsynet, Erhvervsankenævnet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt domstolene.


Teamet

Kapitalmarked

 • Kapitalmarked
 • Regulatoriske forhold
 • Compliance
 • Fonde
 • Økonomisk kriminalitet og antikorruption
 • Ny teknologi
 • Whistleblowerordninger
 • FinTech
 • ESG
00 / 00

Ratings

IFLR_1000_logo

David Moalem has been listed as Highly Regarded by IFLR1000.

Client feedback:
“David holds very detailed knowledge on securities law and is able to enter into both technical and difficult discussions, still transforming the advice into actionable and practical advice. He has a great personality – he is interested in other people, shows empathy and shares personal views and experience. I am very happy to work with David and I consider him a top adviser.”

“Deep insight. Solid and robust legal advice. Clear recommendation.”


IFLR1000, Capital Markets, 2023

Legal_500_logo

Bech-Bruun‘s capital markets and regulatory practice frequently advises domestic and international stock broker companies and alternative investment fund managers on de-listings, securities trading work and secondary offerings. David Moalem and Steen Jensen co-head the practice. Moalem has vast expertise in regulatory matters and often advises financial institutions and payment services providers on buyback programs and multilateral trading facilities.

David Moalem has been listed as Hall of Fame by Legal 500.

Legal 500, Capital Markets, 2023

 
Legal_500_logo

Bech-Bruun‘s team maintains its ‘excellence and deep experience‘ in cross-border acquisition financings, whilst also advising on asset transactions, energy project financings, and real estate finance matters. The team is also adept at asset financings, particularly concerning rolling stock, aircraft and ships.

Legal 500, Banking and finance, 2023

 
Chambers_Europe_Top_Ranked

David Moalem is particularly recognised for advising banks and banking associations on regulatory matters, including governance and payment services issues. He has additional experience in M&A transactions in the financial sector. "David Moalem is a very strong individual, both commercially and in terms of service and legal knowledge."

Chambers and Partners Europe 2023, Capital Markets

Chambers_Global_2018_leading_individual

David Moalem provides regulatory advice on capital market-related matters. He assisted Lundbeck with the implementation of a new capital markets compliance set-up in light of the new EU Market Abuse Regulation. Clients say: "He gives very practical advice which we can easily implement and he provides very good service."

Chambers and Partners Global, Capital Markets

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Regeringens EU-specialudvalg for den finansielle sektor
 • Medlem, Finanstilsynets EBA-forum
 • Medlem, Finanstilsynets EU-forum
 • Medlem, Advokatrådets Lovudvalg (ekspertpanelet for selskabsret, børsret og finansiel regulering)
 • Medlem, Private Banking Udvalget i Den Danske Finansanalytikerforening
 • Medlem, GXG Markets Disciplinær Komité (EU reguleret marked og multilateral handelsfacilitet)
 • Ansvarlig for Børsmæglerforeningens Obligatoriske Certificeringsordning for børsmæglere

Publikationer

 • The Virtual Currency Regulations Review, Law Business Research Ltd, 2018. Artikel
 • Kapitalmarkedsret, Den Danske Børsmæglerforening, 2014. Bog
 • Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe, Cambridge University Press, 2010. Bog
 • The European Takeover Directive and its implementation, Oxford University Press, 2009. Bog
 • The EU Prospectus Legislation, Cambridge University Press, 2008. Bog
 • Werlauff & Moalem: Værdipapirhandelsloven med kommentarer, Gjellerup, 2007. Bog
 • Directors Liability; A Worldwide Review, Kluwer Law, 2006. Bog
 • Insiderhandel - et obligationsretligt studium, Thomson, 2004. Bog
 • Daimler - Dommens betydning for dansk børsret - Et svar til ET 2014.39, Erhvervsjuridisk Tidsskrift , 2014. Artikel
 • Om prospektansvaret i dansk ret – efter Højesterets dom i bankTrelleborg-sagen (2013), Erhvervsjuridisk Tidsskrift , 2013. Artikel
 • EMIR – endnu et skridt på vejen mod EU’s Single Rulebook for Financial Markets, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2013. Artikel
 • Risikomærkningsordningen for investeringsprodukter, Finans/Invest, 2012. Artikel
 • Forslaget til det nye MiFID II direktiv, Finans/Invest, 2011. Artikel
 • Fokus på investeringsrådgivning, Finans/Invest, 2011. Artikel
 • Ny betænkning om insiderhandel, Finans/Invest, 2010. Artikel
 • Investorbeskyttelse – fokus på best execution, Revision & Regnskabsvæsen, 2010. Artikel
 • Insiderudvalgets betænkning 1521/2010, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2010. Artikel
 • Om forbuddet mod uberettiget videregivelse af intern viden, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2010. Artikel
 • Kursmanipulation – Status og perspektivering, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2009. Artikel
 • Hvornår må man videregive intern viden, Revision & Regnskabsvæsen, 2009. Artikel
 • Investorbeskyttelse – fokus på kend din kunde-reglerne, Revision & Regnskabsvæsen, 2009. Artikel
 • Børsselskabernes løbende oplysningspligt, Revision & Regnskabsvæsen, 2009. Artikel
 • The MAD Disclosure Regime – and its application on rumours, Capital Markets Law Journal, Volume 4, 2009. Artikel
 • Insider Dealing and Parity of Information - Is Georgakis Still Valid?, European Business Law Review, Volume 19, 2008. Artikel
 • Insideres og deres nærtståendes flagningspligt, Revision & Regnskabsvæsen, 2008. Artikel
 • Det danske takeoverregime, Revision & Regnskabsvæsen, 2008. Artikel
 • Insiderhandel og informationsparitet, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2007. Artikel
 • Intern viden-begrebet, Revision & Regnskabsvæsen, 2007. Artikel
 • Hvornår har jeg intern viden?, Finans/Invest, 2007. Artikel
 • Ny reform af værdipapirhandelsretten – den danske implementering af MiFID- og transparensdirektivet, Revision & Regnskabsvæsen, 2006. Artikel
 • Storaktionærers flagningspligt, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2006. Artikel
 • Nye regler om overtagelsestilbud, Revision & Regnskabsvæsen, 2006. Artikel
 • Værdipapirhandleres indberetning af mistænkelige transaktioner, Finans/Invest, 2006. Artikel
 • Om intern viden og misbrugsreservationen – efter Højesterets dom i Midtbank-sagen, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2005. Artikel
 • Nye prospektregler, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Nye oplysningskrav ved investeringsanalyser, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Nye regler for finansanalytikere, Finans/Invest, 2005. Artikel
 • Nye insiderlister for noterede selskaber og rådgivere, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Midtbank-sagen – Efter Højesterets dom, Finans/Invest, 2005. Artikel
 • Ny flagningspligt for ledende medarbejdere, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Ekstraordinært udbytte i dansk selskabsret, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2005. Artikel
 • Ny løbende oplysningspligt for noterede selskaber, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Ny reform af værdipapirhandelsloven, Finans/Invest, 2005. Artikel
 • Ny dansk ”børsreform”, Revision & Regnskabsvæsen, 2005. Artikel
 • Midtbank-dommen – Før Højesterets dom, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2004. Artikel
 • Anmeldelse af Jesper Lau Hansen, Finans & Samfund, 2004. Artikel
 • Forbuddet mod insiderhandel – Om intern viden og misbrugsreservationen, Ugeskrift for Retsvæsen 2004B, 2004. Artikel
 • Midtbank-dommen, Finans/Invest, 2004. Artikel
 • Fortielser ved kontraktindgåelse – Om obligationsrettens loyale oplysningspligt, Ugeskrift for Retsvæsen 2004B, 2004. Artikel
 • Anmeldelse af Peer Schaumburg-Müller, Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 2004. Artikel
 • Det danske insiderregister – To skridt frem og ét tilbage, Juristen , 2003. Artikel
 • Reguleringen af værdipapirmarkedet – status og perspektiver, Finans/Invest, 2003. Artikel
 • Værdipapirhandlernes god skik regulering, Juridiske Emner, 2003. Artikel
 • Nye værdipapirhandelsretlige kompetenceregler, Revision & Regnskabsvæsen, 2002. Artikel
 • God skik og værdipapirhandlere, Finans/Invest, 2014. Artikel
 • Nyt dansk insiderregister, Revision & Regnskabsvæsen, 2014. Artikel
 • Nye regler for notering på Københavns Fondsbørs, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2002. Artikel
 • Retsstiftende passivitet, Juridiske Emner, 2001. Artikel
 • Civilretlige sanktioner ved insiderhandel, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 1999. Artikel
 • Insiderpersonkredsen – Sondringen mellem primære og sekundære insidere, Juristen , 1999. Artikel
 • Insider trading – ulovlig handel med værdipapirer, Justitia , 1998. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Ph.d.
 • Cand.jur.
 • Engelsk
 • Hebraisk
kontor gangbro
BB
Partner David Moalem
"Jeg interesserer mig meget for mine klienter og forsøger at lære dem at kende."
Vis mere