Senioradvokat
København

Camilla Søbjerg Nielsen

Photo of Camilla Søbjerg Nielsen

Camilla Søbjerg Nielsen er specialiseret inden for forsikringsret

Camilla Søbjerg Nielsen beskæftiger sig med forsikringsret, erstatningsret og proces, herunder retssagsbehandling og voldgift. Camilla er særligt specialiseret inden for forsikringsret, hvor hun har en ph.d.-grad i forsikringsret fra Københavns Universitet. 

I 2020 var Camilla konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Camilla bistår forsikringsselskaber og corporate forsikringskunder i alle typer sager om forsikringsdækning inden for alle områder af skadesforsikring. Derudover rådgiver hun forsikringsselskaber og forsikringsformidlere i ind- og udland om regulatorisk forsikringsret, herunder reglerne om forsikringsvirksomhed og forsikringsformidling samt salg af forsikringsprodukter.

Camilla har desuden ekspertise i at rådgive om de fleste typer af erstatnings- og kontraktansvar, bl.a. ledelsesansvar og rådgiveransvar, sø- og transportansvar samt produkt- og mangelsansvar i erhvervsforhold. 

Camilla rådgiver også offentlige institutioner om deres erstatnings- og forsikringsforhold.

Endelig har Camilla været med til at gennemføre nogle af Bech-Bruuns største retssager om erstatning og forsikring ved domstolene.

 

Teamet

Forsikring

 • Forsikring
 • Konfliktløsning
 • Regulatoriske forhold
 • Shipping og logistik
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Konstitueret landsdommer

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Ph.d.
 • Møderet, Landsret
 • Uddannelse i udlandet: Forskningsophold ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo
 • Uddannelse i udlandet: The City Law School, City University London
 • Engelsk
 • Norsk
 • Svensk