Senioradvokat
København

Camilla Søbjerg Nielsen

Photo of Camilla Søbjerg Nielsen

Camilla Søbjerg Nielsen er specialiseret inden for forsikringsret

Camilla Søbjerg Nielsen er specialiseret i forsikringsret og konfliktløsning inden for erstatnings- og forsikringsret. Camilla har en ph.d.-grad i forsikringsret fra Københavns Universitet.

I 2020 var Camilla udnævnt som konstitueret landsdommer i Østre Landsret.

Camilla rådgiver forsikringsselskaber og forsikringsformidlere i ind- og udland om regulatorisk forsikringsret og compliance, herunder den finansielle regulering af livs- og skadesforsikringsselskaber og forsikringsformidlere, samt reguleringen af distribution af forsikringsprodukter inden for EU/EØS.

Derudover har Camilla erfaring med gennemføre porteføljeoverdragelser og rådgiver om den forsikringsregulatoriske del af etableringen af forsikringsdistributører, virksomhedsoverdragelser og fusioner mellem forsikringsselskaber henholdsvis forsikringsformidlere, herunder ved grænseoverskridende virksomhed i EU/EØS.

Camilla bistår forsikringsselskaber og corporate forsikringskunder i alle typer sager inden for skadesforsikring og genforsikring, herunder gennemgang af kontraktvilkår og bistand i skadessager og retssager.

Camilla har desuden erfaring med sager om professionelt ansvar og rådgiveransvar, og kontraktsretlige tvister om firmapensionsordninger. Camilla bistår også offentlige institutioner med deres erstatnings- og forsikringsforhold, herunder i sager om ansvar, selvforsikring og regres.

Endeligt har Camilla været med til at gennemføre nogle af Bech-Bruuns største retssager om erstatning og forsikring ved domstolene.

Teamet

Compliance

 • Compliance
 • Forsikring
 • Konfliktløsning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2020)
 • Konstitueret landsdommer

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Møderet for Landsret
 • Ph.d.
 • Cand.jur.
 • Uddannelse i udlandet: Forskningsophold ved Nordisk Institutt for Sjørett i Oslo
 • Uddannelse i udlandet: The City Law School, City University London
 • Dansk
 • Engelsk
 • Norsk
 • Svensk