Advokat
København

Christian Kruse-Madsen

Photo of Hima Yang

Christian Kruse-Madsen er specialiseret inden for finansiering og selskabsret

Christian Kruse-Madsen har over 40 års erfaring med generel erhvervsrådgivning og rådgivning til offentlige myndigheder. Han beskæftiger sig særligt med pengeinstitutjura, alle forhold omkring investeringsejendomme, leasing, kommanditselskaber, strukturering af selskaber og virksomhedsoverdragelser.

Christian fungerer som daglig rådgiver for både danske og internationale klienter, der blandt andet spænder over finansielle virksomheder, børsnoterede virksomheder, fonde, investeringsejendomme og kommuner. Han har derigennem opbygget særlige forretningsmæssige kompetencer og bliver derfor i høj grad benyttet som en strategisk sparringspartner i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme og af finansielle virksomheder.

Han har desuden haft talrige bestyrelsesposter i en lang række banker, børsmæglerselskaber, investeringsselskaber og ejendomsselskaber, hvilket endvidere indikerer, at hans kompetencer rækker langt ud over juraen.

Endelig er Christian en erfaren procedør, der har ført et stort antal retssager inden for sine specialer.

Teamet

Finansiering

 • Finansiering
 • M&A og Selskabsforhold
00 / 00

Ratings

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesformand, Bisca Holding A/S
 • Bestyrelsesformand, Bækgården af 16/12-1997 ApS
 • Bestyrelsesformand, GF af 30.10.2012 A/S (Tidligere Finansgruppen A/S)
 • Bestyrelsesformand, FGI af 30.10.2012 A/S (Tidligere Finansgruppen International A/S)
 • Bestyrelsesformand, FGP af 30.10.2012 A/S (Tidligere Finansgruppen Projekt A/S)
 • Bestyrelsesformand, Jensen & Møller Invest A/S
 • Bestyrelsesformand, XYLEM WATER SOLUTIONS DENMARK ApS
 • Bestyrelsesmedlem, Ikano Property FE A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet af 17/12 1973
 • Bestyrelsesmedlem, Ejendomsselskabet Scandinavia A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Kalenderforlaget ApS
 • Bestyrelsesmedlem, K/S Walthamstow
 • Bestyrelsesmedlem, The John and Birthe Meyer Foundation

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk