Advokat
Aarhus

Christoffer Goul Kilinç Andersen

Photo of Christoffer Goul Kilinç Andersen

Christoffer Goul K. Andersen er specialiseret inden for udbudsret

Christoffer Goul Kilinç Andersen rådgiver ordregivende myndigheder om udbudsretlige forhold, herunder udbudspligt, valg af udbudsform og -strategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og alt, hvad der i øvrigt følger med gennemførelsen af udbud. Han rådgiver herunder om, hvorvidt og i givet fald hvorledes ordregivende myndigheder kan gennemføre ændringer af eksisterende kontraktforhold, uden at det udløser udbudspligt.

Christoffer rådgiver også virksomheder, der deltager i udbud, om bl.a. opfyldelse af krav til egnethed, sikring af konditionsmæssighed og tilbudsoptimering.

Derudover bistår Christoffer klienter, såvel ordregivende myndigheder som tilbudsgivere, i udbudsretlige tvister ved Klagenævnet for Udbud og ved domstolene.

Christoffers rådgivning omfatter endvidere kontraktudarbejdelse, forhandling, fortolkning af vilkår og kontraktforhold i kontraktens løbetid og konfliktløsning i relation til særligt udbudsrelaterede og kontraktretlige tvister.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

  • EU- og konkurrenceforhold
  • Konfliktløsning
  • Udbud
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Ekstern underviser i aftaleret, Aarhus Universitet
  • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

Publikationer

  • Dansk tingsret i et europæisk perspektiv, Werlauff Publishing A/S, 2019. Bog

Uddannelse og sprog

  • Cand.jur
  • Dansk
  • Engelsk
  • Spansk