Specialistadvokat
Aarhus

Agnete Nordentoft

Photo of Agnete Nordentoft

Agnete Nordentoft er specialist i energiret

Agnete Nordentoft er specialist i energiret og rådgiver særligt om varmeforsyning, affaldsforbrænding og elforsyning.

Gennem en lang årrække har Agnete oparbejdet en unik specialistviden på energiområdet samt et indgående branchekendskab, hvilket giver hende et sjældent overblik over den meget komplekse regulering på området.

Agnete rådgiver alle typer forsyningsvirksomheder og øvrige interessenter i energibranchen, herunder varmeværker, kraftvarmeværker, netselskaber, elhandelsselskaber, Energinet og kommuner. Rådgivningen omfatter alt fra opnåelse af projektgodkendelser og øvrige myndighedsforhold, klagesager for Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet, kontraktkoncipering og udarbejdelse af leveringsbestemmelser samt rådgivning om prisforhold og øvrige regulatoriske forhold i energibranchen.

Derudover rådgiver Agnete om regulatoriske spørgsmål samt due diligence i forbindelse med transaktioner vedrørende energivirksomheder.

Agnete rådgiver desuden om kommunalretlige og forvaltningsretlige spørgsmål, som ofte er en integreret del af behandlingen af ovenstående sagstyper.

Teamet

Energi og Forsyning

 • Energi og Forsyning
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Den Danske Energiretsforening
 • Medlem, Dansk Energiøkonomisk Selskab
 • Medlem, Danske Miljøadvokater

Publikationer

 • Selskabsgørelse af kommunale affaldsforbrændingsanlæg, Teknik & Miljø, 2011. Artikel
 • Ændring af områdeafgrænsning, Fjernvarmen, 2011. Artikel
 • Offentlighed i Fjernvarmeselskaber, Fjernvarmen, 2011. Artikel
 • Geotermi - de juridiske udfordringer, Fjernvarmen, 2012. Artikel
 • Varmeplaners juridiske betydning, Teknik & Miljø, 2016. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • LLM