Advokat
København

Alexander Nørhave Kristiansen

Photo of Alexander Nørhave Kristiansen

Specialist i konfliktløsning i offentligretlige tvister

Alexander Nørhave Kristiansen har gennem sin karriere beskæftiget sig med offentlig ret i bred forstand og rådgiver primært offentlige klienter om offentligretlige problemstillinger.

Alexander beskæftiger sig primært med komplekse retssager inden for det offentligretlige område for såvel byret, landsret og Højesteret. Det omfatter sager om bl.a. prøvelse af myndighedsafgørelser, grundlovsspørgsmål, hjemmelsspørgsmål, ekspropriationssager, offentlige myndigheders erstatningsansvar samt persondatasager.

Alexander har endvidere erfaring med behandling af administrative klagesager og tvister inden for energi- og forsyningssektoren.

Teamet

Energi og Forsyning

  • Energi og Forsyning
  • Konfliktløsning
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Spansk
  • Dansk
  • Engelsk