Bech-Bruun samarbejde
Partner
København

Anders Hoffmann Kønigsfeldt

Photo of Anders Hoffmann Kønigsfeldt

Anders Hoffmann Kønigsfeldt er specialiseret i omstrukturering og rekonstruktion

Anders Hoffmann Kønigsfeldt beskæftiger sig primært med omstrukturering og rekonstruktion af kriseramte virksomheder samt konkursbehandling.

I den forbindelse har han i ca. 18 år behandlet en lang række konkursboer og har således betydelig erfaring i at varetage kuratorhverv i konkursboer, og gennemføre inden- og udenretlige rekonstruktioner og omstruktureringer. Han har bistået ved en lang række akkordaftaler og kreditorordninger, gennemført likvidationer og tvangsopløsninger af selskaber samt ført en række omstødelsessager. På baggrund af sin erfaring med insolvensretlige sager har Anders desuden stor indsigt i vurdering af potentielt omstødelige dispositioner, samt om der er grundlag for at rejse erstatningsansvar mod selskabers ledelse.

Anders er certificeret insolvensadvokat og medlem af bestyrelsen i Danske Insolvensadvokater, hvor han tillige er næstformand.

 

Teamet

Insolvens og Rekonstruktion

 • Insolvens og Rekonstruktion
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Næstformand, Danske Insolvensadvokater
 • Medlem af bestyrelse, Sv. Michelsen Chokolade A/S
 • Medlem, Gældsstyrelsens panel i konkurssager

Publikationer

 • Comparative Guide Denmark, Restructuring & Insolvency, Legal 500, 2019. Artikel
 • Comparative Guide Denmark, Restructuring & Insolvency, Legal 500, 2018. Artikel
 • Kørekort til insolvensret, Erhvervsjuridisk tidsskrift, Karnov, 2016. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk
 • Svensk
 • Norsk

Ratings