Photo of Emil Urhøj Palm Emil Urhøj Palm Stud.jur. 72273914

I Bech-Bruun har vi engagerede og dedikerede stud.jur.er, der har etableret en studenterforening for at styrke det sociale og faglige miljø på tværs af vores afdelinger.

Studenterforeningen arbejder tæt sammen med ledelsen, og samarbejdet er med til at sikre, at de studerendes ønsker og behov bliver taget op.

Foreningen holder desuden både faglige og sociale arrangementer - lige fra teaterture, kajakpoloturneringer og filmaftener til eksamensworkshops, foredrag og fællesfrokoster. Derudover bliver der holdt to fælles studentermøder om året, hvor større emner som fuldmægtigansættelse, rokering og opgavefordeling bliver behandlet.

Studenterforeningen ledes af to formænd. De er ansvarlige for at drive arbejdet i foreningen og fungerer som sparringspartnere til ledelsen vedrørende studenterspørgsmål.

Hvis du har spørgsmål om studenterforeningen eller om livet som studerende hos os, er du velkommen til at kontakte en af vores to formænd pr. mail eller telefon.