Som stud.jur. bliver du tilknyttet en af vores afdelinger, hvor du får mulighed for at omsætte teori til praksis. Du kommer til at arbejde med mange spændende og udfordrende opgaver, som modsvarer dit kompetenceniveau. For eksempel: 

  • Juridisk sagsbehandling, herunder forberedelse af retssager. 
  • Juridiske undersøgelser og udarbejdelse af notater. 
  • Forberedelse til og deltagelse i retsmøder. 
  • Informationssøgning, herunder juridisk litteratursøgning. 
  • Bidrag til Bech-Bruuns nyhedsbrev Update. 

Alle vores stud.jur.er deltager desuden i det obligatoriske udviklingsprogram INITIATE: Your potential. I samarbejde med bl.a. stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape tilbyder vi fx et udviklingsprogram, hvor vi sætter fokus på udfoldelsen af vores stud.jur.ers potentiale.

Medarbejderudviklingssamtale
Alle stud.jur.er. tilbydes medarbejderudviklingssamtaler. Efter tre måneder bliver du inviteret til din første samtale, hvor du og din stud.jur.ansvarlige drøfter, hvordan du er kommet fra start, og om du har fået den nødvendige introduktion og oplæring. 

Under medarbejderudviklingssamtalerne drøfter I din arbejdsindsats, fremtidige arbejdsopgaver, forventninger og trivsel og din personlige og faglige udvikling i Bech-Bruun. I kan også vende spørgsmål om kursusfag, udlandsophold og andre karrierevalg.

Rokeringsordning
Som stud.jur. i Bech-Bruun har du mulighed for at rokere afdeling, så du får et bredere indblik i de forskellige retsområder i Bech-Bruun. Det vil typisk ske i forbindelse med studieorlov eller efter en længere periode i en faggruppe.

INITIATE. Your potential

Vi vil gerne være med til at sikre, at du som stud.jur. fra start får et godt fundament at stå på.

Eksamensrelevante workshops
Bech-Bruun Academy tilbyder eksamensrelevante workshops for vores studerende og deres læsemakkere. En workshop kan for eksempel være en halv dags spørgetime eller opgavegennemgang, der er planlagt efter ønsker og behov. 

Specialekontor
Som stud.jur. hos Bech-Bruun kan du skrive dit speciale hos os. Vi stiller kontor og computer til rådighed for dig, og vores jurister stiller gerne op, hvis du har brug for sparring om valg af specialeemne eller for at drøfte relevante problemstillinger. Du kan selvfølgelig frit benytte vores bibliotek og juridiske databaser til informationssøgning.

Stud.jur.ansvarlig
Hver afdeling har en stud.jur.ansvarlig, der har ansvaret for de studerendes trivsel og udvikling. Den stud.jur.ansvarlige er med til at sikre, at du falder godt til i afdelingen socialt og fagligt, og at du løbende udvikler dine kompetencer. For eksempel ved at sikre en fornuftig opgavesammensætning og udvikling i sværhedsgrad og opgavetyper. 

Den stud.jur.ansvarlige holder medarbejderudviklingssamtaler med dig og skal sikre, at du får tilstrækkelig instruktion og løbende feedback.

Ansættelse som advokatfuldmægtig
Hen imod slutningen af din studietid drøfter vi, om din karriere skal fortsætte som advokatfuldmægtig hos Bech-Bruun.

Det er afdelingen, der i første omgang vurderer, om de vil indstille dig som advokatfuldmægtig. Herefter er det Bech-Bruuns ansættelsesudvalg, som efter en ansættelsessamtale endeligt beslutter, om du skal tilbydes en fuldmægtigstilling.

Studieorlov og legater
Bech-Bruun har internationalt fokus. Derfor støtter vi de af vores stud.jur.er, som ønsker at opnå international erfaring gennem et ophold på summer school eller et semester i udlandet. Det er en forudsætning, at studieopholdet er meritgivende, det vil sige at du optjener ECTS-point, og at det er i et engelsktalende land, for eksempel Storbritannien, USA eller Australien. 

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af Bech-Bruuns stud.jur.er og dermed få mulighed for at få tildelt et legat, skal du uploade en jobansøgning samtidig med en legatansøgning i en af de nedenstående runder. Du får legatet, hvis du bliver tilbudt og accepterer jobbet som stud.jur. hos Bech-Bruun med start efter dit studieophold.

Studielegatet skal søges via nedenstående link i semesteret før studieopholdet påbegyndes. Vi uddeler Bech-Bruuns studielegater på op til 15.000 kroner to gange om året, og ansøgningsrunderne er:

  • Den 1. marts til den 1. maj 
  • Den 1. september til den 1. november

Ansøgningslinket vil kun være aktivt i ansøgningsperioden - Ansøg nu

 

Du skal uploade ansøgning, cv, karakterudskrift, dokumentation for optagelse på det udenlandske studie og budget. Du må meget gerne skrive lidt om dine juridiske interesser samt om nuværende og kommende valgfag.