Photo of Jeannette Skjoldager Jeannette Skjoldager Head of Learning & Development +4572273526

Som højt specialiseret advokatvirksomhed er det afgørende for vores forretning, at vores juridiske rådgivere til enhver tid er blandt de dygtigste i branchen. Hos Bech-Bruun arbejder vi derfor hele tiden for at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde de allerbedste talenter og stærkeste profiler. Det gør vi blandt andet gennem ambitiøse og skræddersyede udviklingsprogrammer i vores eget Academy.

Markedsledende, innovative og samarbejdende. Der er en klar rød tråd fra Bech-Bruuns strategiske mål og visioner til de ambitiøse og skræddersyede uddannelsesforløb, som vores jurister hvert år deltager i. Bag uddannelserne står Bech-Bruuns eget Academy, der følger tidens tendenser for at være på forkant med udviklingen i erhvervslivet i en tid, hvor markeder forandrer sig hurtigere end nogensinde før og konstant stiller nye krav til ny viden. 

”Vi uddanner vores talenter til de stærkeste juridiske rådgivere,” fortæller uddannelseschef Jeannette Skjoldager og uddyber: ”I vores øjne indebærer det, at vores jurister, udover at have en høj juridisk faglighed, også kan agere sparringspartnere for vores klienter, forstå deres markeder og se hele vejen rundt om en kompleks sag. Derfor arbejder vi i Academy som noget særligt med alt det rundt om juraen, så vi efter vores overbevisning uddanner og udvikler de bedste juridiske rådgivere, så de både fagligt og personligt bliver styrket til at levere det bedste til vores klienter.”

I Bech-Bruun findes der skræddersyede udviklingsprogrammer til medarbejdere på alle karriereniveauer. Det starter på studenterniveau, hvor især trivsel er i fokus, og fortsætter op gennem karrieren som advokatfuldmægtig, advokat og partner. 

”Hvis vores udviklingsprogrammer skal skabe værdi, er det helt afgørende, at de rammer rigtigt i juristernes udvikling. Det er blandt fokuspunkterne for den måde, vi arbejder med medarbejderudvikling. Som advokatfuldmægtig er det vigtigt, at vi med vores planlægning af undervisning også tager hensyn til, at de fortsat er under uddannelse hos Advokatsamfundet, at de skal lære et fagområde at kende, at de skal indgå i et nyt team og være en del af en afdeling med komplekse dynamikker, samtidig med at de skal lære om forretningsudvikling og klientkontakt. Vores specialister bidrager selv til en stor del af læringen med den høje faglighed som kernen, mens vores skræddersyede uddannelsesforløb har fokus på den helt individuelle kompetenceudvikling,” siger Jeannette og fortsætter: 

”Vi har fokus på hele mennesket for at skabe de bedste betingelser for udvikling og læring. Vi lærer alle sammen på forskellige måder og på forskellige tidspunkter i vores karriere og i livet. Derfor er det individuelle potentiale et vigtigt og stærkt redskab og fokuspunkt i mange af vores udviklingsforløb, hvor vores jurister får hjælp fra professionelle erhvervsrådgivere til at hjælpe med at definere deres individuelle potentiale, arbejde med udviklingspunkter og styrke alle i både trivsel og performance. På den måde bliver den enkeltes indsats så stærk som muligt, så vi kan skabe de bedste resultater – sammen.”

 
kontor samtale person bech-bruun